Anordnare

Yh-utbildningar anordnas av både privata och offentliga aktörer. Alla utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan, och de granskas regelbundet för att hålla hög kvalitet.

Ansökan

Du ansöker direkt till de olika skolorna. Här hittar du alla utbildningar och kontaktinformation till skolorna. Utbildningarna börjar löpande under året men de flesta utbildningar startar på hösten och till dessa ska ansökningshandlingarna vara inne på våren.

Behörighet

Den som har gått en godkänd gymnasieutbildning har behörighet att söka till yrkeshögskolan. Vissa utbildningar kräver dock förkunskaper eller yrkeserfarenhet. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för varje utbildning.

Distans

Många utbildningar på yrkeshögskolan kan du läsa som distansutbildning. Det finns olika varianter av distansutbildning, du kan läsa helt på distans eller delvis på distans. Vissa utbildningar är helt nät- eller webbaserade, andra kräver att man åker till skolan några gånger per termin.

Examen

Efter en utbildning som är ett år och omfattar 200 Yh-poäng får du en yrkeshögskoleexamen. För en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs två års heltidsstudier och 400 Yh-poäng. I examen ingår ett examensarbete, och minst 25 % av utbildningstiden ska vara arbetsplatsförlagd praktik.

Funktionsvariation

Om du har en funktionsvariation kan du få så kallat särskilt pedagogiskt stöd under din yrkeshögskoleutbildning.

LIA

Yh-utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats som du som elev har valt. Det kallas för Lärande i arbete (LIA) och utgör oftast en tredjedel av utbildningstiden. Genom LIA får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kan yrket ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter examen.

Språkstöd

Extra stöd i svenskakunskaper inom yrket du utbildar dig till. Stödet är till för dig med annat modersmål svenska.

Studieavgifter

Skolorna tar inte ut avgifter för undervisningen, men du betalar själv för litteratur och annat studiematerial. Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

Utökat stöd

Yrkeshögskolan erbjuder åtta utbildningar med utökat stöd.

Urval

Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser måste anordnaren göra ett urval bland de sökande. De urvalsgrunder som kan användas är betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Validering

Genom validering får du dina kompetenser och utbildningar bedömda för att till exempel bli behörig att söka en yrkeshögskoleutbildning.

Yh-poäng

Utbildningarna ger Yh-poäng, där fem poäng innebär en veckas studier på heltid. Den som studerar heltid under ett år får 200 poäng och två år på heltid ger 400 poäng.


Källa: Yrkeshögskolemyndigheten