Yrkeshögskolan i Borås

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Vi har både längre yh-utbildningar och kortare kurser. Vi har ett nära samarbete med näringslivet och skräddarsyr utbildningar efter branschens behov.

Digital Art Director och Copywriter

Yrkeshögskolan i Borås

Att arbeta som art director innebär att leda en kreativ process i ett ständigt grupparbete. Man jobbar med bildidéer, typografi och utformning av den produkt som ska tas fram. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-06-02
2024-06-14
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-24

Digital business developer

Yrkeshögskolan i Borås

Digitala marknadsförare kan arbeta både med digital marknadsföring och/eller med kompetensutveckling kring kommunikation i digitala kanaler. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-07
2025-06-20
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-10

Garment technical designer

Yrkeshögskolan i Borås

Garment Technical Designer är expert på teknisk specialisering, som t ex passform, inom konfektions- och produktionsteknik, mönsterkonstruktion och gradering. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-05-12
2024-05-17
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-24

Medicinsk Vårdadministratör

Yrkeshögskolan i Borås

Medicinska sekreterare har många och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård vid sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Läs på framtid.se om yrket Medicinsk sekreterare

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-06-02
2024-05-31
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-24

Stödpedagog

Yrkeshögskolan i Borås

Stödpedagogen arbetar oftast med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Du har en yrkesroll som innebär att ge vardagsstöd åt personer med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar och ansvarar för t.ex. kartläggning av deras förmågor och med att utarbeta genomförandeplaner som lägger grunden för arbetet. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-21
Utbildningsslut
2023-06-16
2024-05-31
2025-06-13
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-10