Chas Academy

Chas är ett IT-konsultbolag som arbetar med många av Sveriges mest avancerade webbsystem och projekt. Chas erbjuder en stor variation av tjänster inom IT, med fokus inom programmering, management, interaktiv design och utbildning. 

Frontendutvecklare för mobil och webb

Chas Academy

Front-end utvecklare är specialiserad på webbutveckling med inriktning på responsiv webb och mobila plattformar. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-07-05
2025-06-30
2026-07-10
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Fullstackutvecklare JavaScript

Chas Academy

Fullstack-utvecklaren är en mjukvaruutvecklare som har en stor bredd av kunskaper och principer inom mjukvaruutveckling. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
2026-06-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

UX/UI-designer med frontendkompetens

Chas Academy

UX-designern klurar ut så mycket som möjligt om kunden, om behov och önskemål och hur användaren fungerar i interaktion med produkten eller systemet. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
2026-06-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

DevOps Engineer

Chas Academy

DevOps är en förkortning för det engelska uttrycket "Development Operations" och är, precis som namnet antyder, en sammansättning av development och operations. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-06)
Påbörjad (2022-09-01)
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-07-07
2024-06-28
2025-06-27
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Fullstack Webbutvecklare

Chas Academy

Fullstack-utvecklaren är en mjukvaruutvecklare som har en stor bredd av kunskaper och principer inom mjukvaruutveckling. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-06)
Påbörjad (2022-09-01)
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-06-22
2024-06-21
2025-06-20
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse