Folktandvården Västra Götaland

I dag bedriver Folktandvården utbildningen enligt yrkeshögskolans (YH) regelverk. Både privata och offentliga verksamheter kan ansöka om att bedriva en utbildning inom YH, men för att få godkänt måste yrkeshögskolan anse att utbildningen leder till en tydlig yrkesroll och att det finns ett behov på arbetsmarknaden.

Tandsköterska

Folktandvården Västra Götaland

Tandsköterskan assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Som tandsköterska är det viktigt att vara serviceinriktad och sätta patienten i fokus. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-10-14
2025-04-01
2025-10-01
2026-04-01
Utbildningsslut
2026-04-30
2026-10-09
2027-04-01
2027-10-01
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-04-15

Tandsköterska

Folktandvården Västra Götaland

Tandsköterskan assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Som tandsköterska är det viktigt att vara serviceinriktad och sätta patienten i fokus. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-10-14
2026-04-01
2027-10-01
Utbildningsslut
2026-04-03
2027-10-13
2029-04-05
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-04-15

Tandsköterska

Folktandvården Västra Götaland

Tandsköterska assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Som tandsköterska är det viktigt att vara serviceinriktad och sätta patienten i fokus. Läs mer på www.framtid.se om yrket Tandsköterska

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-04-08)
2025-10-13
Utbildningsslut
2025-10-03
2027-04-30
Ansökan öppnar
2025-03-01
Ansökan stänger
2025-04-15