Göteborgs Tekniska College, GTC

Syftet när vi startade Göteborgs Tekniska College var att säkra den västsvenska tillverkningsindustrins behov av kvalificerad arbetskraft. Det är något vi lyckas med tack vare närheten till industrin - vi ägs av industrin, lärarna har erfarenhet av industrin och våra samarbetspartners är framstående industriföretag.