Heta Utbildningar Yrkeshögskola bild

Heta Utbildningar Yrkeshögskola

Heta Utbildningar bedriver högre utbildning på främst Yrkeshögskolenivå i nära samarbete med branscher vilka har stor efterfrågan av personal. Företagen är med och skapar utbildningarnas innehåll efter det faktiska behovet av kompetens.

Vi jobbar även med Företagsutbildningar. Vi har flera paketerade utbildningar vilka ofta leder till certifieringar och vi skräddarsyr också unika utbildningar efter kundernas behov.

Reportage från Heta Utbildningar Yrkeshögskola