Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet bild

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar.
Sällskapet driver tre naturbruksgymnasium, vuxenutbildning och YH-utbildning, samt har en omfattande rådgivningsverksamhet inom bland annat växtodling, ekonomi &redovisning, miljö, bygg, skog, fiske, vatten med mera.  Kunderna är oftast lantbruksföretagare, skog- och vattenägare, men kan också vara myndigheter och andra företag. Eleverna är såväl gymnasieungdomar som vuxna.

YH-utbildningen Affärsmässig småskalig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet ges på Gamlebygymnasiet som ligger ca 2 mil norr om Västervik.

Gamlebygymnasiet har ett unikt samarbete med Ogestad Egendom som är Sveriges största mjölkproducent. Marken runt skolan, som ägs av Hushållningssällskapet men brukas av Ogestad, omfattar 550 ha jordbruksmark.

Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet

Utbildningen ger dig kunskaper för att planera, driva och vidareutveckla en småskalig men affärsmässig och resurseffektiv livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet. Du får även övergripande kunskaper om besöksnäring och entreprenörskap, vilket ger dig möjlighet att bredda kärnverksamheten och få ökad lönsamhet.

Efter avslutad utbildning kan du:

  • Bedriva småskalig livsmedelsproduktion på ett hållbart, affärsmässigt och lagenligt sätt med fokus på hållbara metoder inom odling, djurhållning och förädling.
  • Använda ny kunskap, teknik och innovation inom området livsmedelsproduktion.
  • Identifiera mervärden (unique selling points) i verksamhetens utbud för att befästa och utveckla ett starkt varumärke och på ett relevant sätt marknadsföra dina produkter till målgruppen främst genom digitala medier och storytelling.
  • Väga samman produktionsmål, kvalitetsmål, marknad, miljömål och ekonomiska mål och därefter fatta självständiga beslut för en hållbar utveckling av verksamheten, exempelvis enligt LEAN-metoden. Du lär dig att coacha medarbetare och lösa personalkonflikter.
  • Kommunicera med relevanta yrkestermer från den småskaliga livsmedelsproduktionen på engelska eller annat främmande språk för att kunna samverka med besöksnäringen.

Utbildningen leder till en yrkesexamen, för att få examensbevis krävs minst betyget godkänt i samtliga kurser. Du som inte har fått betyget Godkänd på samtliga kurser tilldelas utbildningsbevis, på detta redovisas betyg på de kurser som du slutfört.

Behörighet
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan.

Utbildningen är avgiftsfri men du står själv för böcker, studiematerial och andra omkostnader under utbildningen. Under din utbildningstid får du låna en bärbar dator. Näringslivet deltar i finansieringen genom att medverka som LIA-företag och handledare under praktikperioderna.

Omställningsstudiestödet riktar sig till personer mitt i livet som vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig och gör det möjligt att få 80 procent av lönen i bidrag upp till ett tak. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-01-15)
2025-01-13
Utbildningsslut
2024-12-20
2025-12-19
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-09-15
Branscher
Teknik & tillverkning