Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet

Gamlebygymnasiet har ett unikt samarbete med Ogestad Egendom som är Sveriges största mjölkproducent. Marken runt skolan, som ägs av Hushållningssällskapet och brukas av Ogestad, omfattar 550 ha jordbruksmark. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge driver tre naturbruksgymnasium, vuxenutbildning och YH-utbildning.

Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet

Mathantverkare lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar tillverkningsmetoderna och inte sällan tar fram helt eller delvis nya produkter. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-01-15)
2025-01-13
Utbildningsslut
2024-12-20
2025-12-19
Ansökan öppnar
2024-05-20
Ansökan stänger
2024-09-15