Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet bild

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar.
Sällskapet driver tre naturbruksgymnasium, vuxenutbildning och YH-utbildning, samt har en omfattande rådgivningsverksamhet inom bland annat växtodling, ekonomi &redovisning, miljö, bygg, skog, fiske, vatten med mera.  Kunderna är oftast lantbruksföretagare, skog- och vattenägare, men kan också vara myndigheter och andra företag. Eleverna är såväl gymnasieungdomar som vuxna.

YH-utbildningen Affärsmässig småskalig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet ges på Gamlebygymnasiet som ligger ca 2 mil norr om Västervik.

Gamlebygymnasiet har ett unikt samarbete med Ogestad Egendom som är Sveriges största mjölkproducent. Marken runt skolan, som ägs av Hushållningssällskapet men brukas av Ogestad, omfattar 550 ha jordbruksmark.