INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

INSU har lärlingsutbildning, grund- och vidareutbildning samt yrkeshögskoleutbildningar. Du hittar oss i hela Sverige och möjligheten att få ett intressant jobb efter avslutad utbildning är mycket god.

Auktoriserad Elinstallatör

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

När man arbetar inom det här området så reparerar man bilar, sköter fastigheter och anläggningar för värme, kyla eller ventilation, eller bygger om och installerar olika sådana system. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Elteknikingenjör med AL

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Företag inom elteknikbranschen och industrin har behov av personal med bred teknisk kunskap. Att kunna planera och använda tid på ett optimalt sätt och hålla tidsplaner är viktigt. Läs på www.framtid.se om t.ex. yrket eltekniker.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2027-02-28
2028-02-28
2029-02-28
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Kalkylator inom VVS

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

För att ta fram och beräkna hur mycket olika projekt som t.ex. ombyggnad av ett VVS-system kommer att kosta använder kalkylatorn specialanpassade program. En kalkylator måste också vara väl insatt i entreprenadjuridiken. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-02-28
2027-02-28
2028-02-28
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Projektledare EL

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Projektledare El- och Installationsteknik och ger kompetens för att kunna leda kvalificerad projekt. Det är viktigt att projektledaren kan leda och entusiasmera människor. Läs även på framtid.se om yrket projektledare.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse