INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

INSU har lärlingsutbildning, grund- och vidareutbildning samt yrkeshögskoleutbildningar. Du hittar oss i hela Sverige och möjligheten att få ett intressant jobb efter avslutad utbildning är mycket god.

Projektledare EL

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Projektledare El- och Installationsteknik och ger kompetens för att kunna leda kvalificerad projekt. Det är viktigt att projektledaren kan leda och entusiasmera människor. Läs även på framtid.se om yrket projektledare.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-01)
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Projektledare Kyla

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

En projektledare planerar, leder och styr projekt. Projektledaren ska skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande. Som projektledare samordnar du de olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i projektet. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-01)
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

VVS-ingenjör

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Som VVS-ingenjör arbetar man med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Läs mer om drift- och underhållsyrken på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-08-21)
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
2026-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Auktoriserad Elinstallatör

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

När man arbetar inom det här området så reparerar man bilar, sköter fastigheter och anläggningar för värme, kyla eller ventilation, eller bygger om och installerar olika sådana system. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-21)
Utbildningsslut
2024-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Elteknikingenjör med AL

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Företag inom elteknikbranschen och industrin har behov av personal med bred teknisk kunskap. Att kunna planera och använda tid på ett optimalt sätt och hålla tidsplaner är viktigt. Läs på www.framtid.se om t.ex. yrket eltekniker.

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-08-21)
Utbildningsslut
2024-02-28
2024-02-28
2025-02-28
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse