Kompetenscenter Köping

Kompetenscenter är en unik resurs för vuxna i Köping. Vår uppgift är att stödja livslångt lärande. Vi arbetar för att tillgodose efterfrågan på utbildningar och kurser. Att gå en vuxenutbildning kan vara en del av dina förberedelser för arbetslivet, högre studier eller själva livet.

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Kompetenscenter Köping

Specialistundersköterska kan arbeta på många olika arbetsplatser och arbetsuppgifterna kan därför varjera ganska mycket. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse