Kompetenscenter

Kompetenscenter är en unik resurs för vuxna i Köping. Vår uppgift är att stödja livslångt lärande. Vi arbetar för att tillgodose efterfrågan på utbildningar och kurser. Att gå en vuxenutbildning kan vara en del av dina förberedelser för arbetslivet, högre studier eller själva livet.

Produktionstekniker

Kompetenscenter

Inom yrket som produktionstekniker varvas ofta praktiskt arbete med mer teoretiskt. Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
Påbörjad (2023-09-04)
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Specialistundersköterska- avancerad nära vård inom kommunal verksamhet

Kompetenscenter

Specialistundersköterska kan arbeta på många olika arbetsplatser och arbetsuppgifterna kan därför varjera ganska mycket. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-29)
Påbörjad (2023-08-28)
Utbildningsslut
2024-11-22
2025-11-21
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse