Mångkulturella Finska Folkhögskolan

Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och invandrargrupper samt öka deras inflytande i det svenska samhället. Skolan har även kortkursverksamhet inom konst och språk. 

Vid sidan om folkbildningsverksamheten bedrivs även en kvalificerad yrkesutbildning med psykiatri och etnokulturell profil.

Socialpedagog/Behandlingspedagog med interkulturell profil

Mångkulturella Finska Folkhögskolan

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Påbörjad (2023-08-21)
2024-08-19
Utbildningsslut
2024-06-14
2025-05-23
2026-05-22
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse