Mångkulturella Finska Folkhögskolan

Mångkulturella folkhögskolan är en rörelsefolkhögskola som startades av finska invandrare i Göteborg för att uppfylla gruppens bildningsbehov. Sedan finska folkhögskolan startade på 1990-talet har mycket förändrats. Verksamhetens profil har gått från att enbart rikta sig till den sverigefinska befolkningen till alla som har bildnings- och utbildningsbehov. 

Socialpedagog/Behandlingspedagog med interkulturell profil

Mångkulturella Finska Folkhögskolan

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2026-05-22
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse