MedLearn

MedLearn - ett utbildningsföretag i tiden MedLearn arbetar med det livslånga lärandet och med hälso och sjukvårdens utbildningsbehov. Inom vårdsektorn tillkommer ständigt ny kunskap. Vi arbetar med att tillfredsställa det stora behov av kompetensutveckling som därigenom uppstår.

Tandsköterska

MedLearn

Tandsköterskan assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-12-04
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-12-22
2025-04-25
2025-12-19
2026-12-18
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

MedLearn

Specialistundersköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser och arbetsuppgifterna kan därför varjera ganska mycket. Man måste kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Påbörjad (2023-08-01)
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-07-10
2026-07-09
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

MedLearn

Som specialistundersköterska kan man t.ex arbeta med omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation och rapportering. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-01)
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-07-10
2026-07-09
2027-07-08
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Tandsköterska

MedLearn

Tandsköterskan assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Påbörjad (2023-08-01)
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-12-15
2024-12-20
2025-12-19
2026-12-16
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Ambulanssjukvårdare

MedLearn

Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-01)
Utbildningsslut
2024-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse