MedLearn

MedLearn - ett utbildningsföretag i tiden som arbetar med det livslånga lärandet samt med hälso och sjukvårdens utbildningsbehov. Inom vårdsektorn tillkommer ständigt ny kunskap och MedLearn arbetar med att tillfredsställa de stora behov av kompetensutveckling som därigenom uppstår.

Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg

MedLearn

Kursen kombinerar teori och praktik, och har fokus på erfarenhetsutbyte. Du kommer att få en djupare förståelse för hur kulturella faktorer påverkar synen på hälsa och sjukdom, och vad transkulturell vård innebär.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-02
Kort YH-kurs

Oral radiologi, fototeknik och scanning

MedLearn

Kursen täcker principer och tekniker för intraoral och extraoral radiologi samt användning av scanning och fototeknik för att fånga och analysera strukturer. Du kommer att lära dig att tolka och förstå radiologiska och fotografiska bilder i samband med diagnos och behandlingsplanering.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-23
Kort YH-kurs

Palliativ vård

MedLearn

Du får specialiserade kunskaper kring omvårdnadsåtgärder, symptom- och smärtlindring samt hantering av etiska dilemman och kulturella skillnader inom palliativ vård. Utbildningen omfattar även kvalitetsregister och deras betydelse för palliativ vård, kommunikation och bemötande samt sorg- och krisbearbetning.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-23
Kort YH-kurs

Vårdpedagogik, kommunikation och etik

MedLearn

En viktig del av kursen är att identifiera och hantera etiska dilemman och utmaningar inom tandvården, med hänsyn till lagar, riktlinjer och professionella värderingar. Du får också kunskap om hur du kan handleda kollegor och använda motiverande samtal i mötet med både kollegor och patienter.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-30
Kort YH-kurs

Ortodonti och bettfysiologi

MedLearn

Du kommer att lära dig att utföra och rapportera delegerade arbetsuppgifter såsom patientkommunikation, dokumentation, munhygieninstruktioner, ortodontibehandling, materialhantering, instrumentlära, röntgen och avtryckstagning.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-09-20
Kort YH-kurs