MTR Nordic

MTR Yrkeshögskola har funnits sedan 2017 och vi har utbildningar för dig som är intresserad av ett spännande yrke inom järnvägen. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft.

Tillgångsförvaltare, inriktning spårfordon

MTR Nordic

Tillgångsförvaltning (asset management) är ett systematiskt arbetssätt för att underhålla, vidmakthålla, förbättra och förfoga över tillgångar effektivt och ändamålsenligt. Rent praktiskt innebär det att du genom din expertis bidra till att organisationer kan nyttja sina resurser och tillgångar på bästa sätt och få ut dess fulla värde, oavsett var resursen befinner sig i sin livscykel. 

Utbildningsstart
2024-09-02
2025-09-01
Utbildningsslut
2026-07-08
2027-07-08
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-30

Lokförare, Eskilstuna

MTR Nordic

Lokföraren kan köra olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-09-01
Utbildningsslut
2025-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Tågtekniker

MTR Nordic

I tågteknikers arbetsuppgifter ingår att planera för ett effektivt underhåll, förebygga att fel uppstår och avhjälpa de vanligaste problemen. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2026-02-28
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Lokförare, Stockholm

MTR Nordic

Lokföraren kan köra olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-02-01)
2025-02-01
Utbildningsslut
2025-01-31
2026-01-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse