Performing Arts School

Performing Arts School, en skola där yrkeslivet är en del av utbildningen och utbildningen en del av yrkeslivet

Event-, Scen- och Digital Produktionsteknik

Performing Arts School

Eventtekniker arbetar med ljud-, ljus- och bildproduktion vid olika event, som konserter, festivaler och sportturneringar. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Påbörjad (2023-08-01)
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
2026-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse