Sigtuna kommun YH

Centrum för Vuxenutveckling omfattar flera verksamheter och utbildningsformer: komvux, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning (YH), svenskundervisning för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), studie- och yrkesvägledning, integration, intern service, jobbcenter och försörjningsstödsenheten.

Internationell speditör

Sigtuna kommun YH

En speditör organiserar transporter, i huvudsak mellan olika länder, men även inrikes. Man utformar offerter och gör en ruttplanering för att frakta godset den effektivaste vägen. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2026-06-19
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-04-15