Sigtuna kommun

Centrum för Vuxenutveckling omfattar flera verksamheter och utbildningsformer: komvux, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning (YH), svenskundervisning för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), studie- och yrkesvägledning, integration, intern service, jobbcenter och försörjningsstödsenheten.

Internationell speditör

Sigtuna kommun

En speditör organiserar transporter, i huvudsak mellan olika länder, men även inrikes. Man utformar offerter och gör en ruttplanering för att frakta godset den effektivaste vägen. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-21
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-21
2025-06-20
2026-06-19
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan