TCC Sverige AB bild

TCC Sverige AB

TCC Sverige AB är ett privat och oberoende företag som främst arbetar inom transportsektor järnväg. Företaget är idag verksam inom Yrkeshögskolan, uppdragsutbildning, vuxenutbildning, urvalstester järnväg och har special kompetens inom järnvägens regelverk.

TCC har ca 20 års erfarenhet av att grundutbilda lokförare för den svenska järnvägsmarknaden och har utbildat över 60% av de idag verksamma lokförarna i Sverige. TCC bedriver Yh-utbildningar i Boden, Göteborg, Hallsberg, Stockholm och Skellefteå.

Verksamhet
TCC levererar kvalificerade utbildningar inom säkerhetsstyrning och säkerhetsutbildningar. Vi hjälper företag och organisationer med urval och rekryteringar, vilket vi även gör i Norge och Danmark. På begäran ger vi även utbildningar i ett flertal andra länder.

Företaget har verksamhet i Stockholm, Hallsberg, Göteborg, Skellefteå, Umeå, Boden, Luleå, Gävle, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Töreboda, Ånge, Karlshamn, Örebro, Kalmar, Linköping och Nässjö.

TCC är anslutna till kvalitetssystemet TransQ med ID 203824. Vi har även ett internt system för kvalitetssäkring för lokförarutbildningar på huvudspår som är ett en förutsättning för de tillstånd TCC har av Transportstyrelsen som Utbildningsanordnare och Examinator.