TCC Sverige AB bild

TCC Sverige AB

TCC Sverige AB är ett privat och oberoende företag som främst arbetar inom transportsektor järnväg. Företaget är idag verksam inom Yrkeshögskolan, uppdragsutbildning, vuxenutbildning, urvalstester järnväg och har special kompetens inom järnvägens regelverk.

TCC har ca 20 års erfarenhet av att grundutbilda lokförare för den svenska järnvägsmarknaden och har utbildat över 60% av de idag verksamma lokförarna i Sverige. TCC bedriver Yh-utbildningar i Boden, Göteborg, Hallsberg, Stockholm och Skellefteå.

Verksamhet
TCC levererar kvalificerade utbildningar inom säkerhetsstyrning och säkerhetsutbildningar. Vi hjälper företag och organisationer med urval och rekryteringar, vilket vi även gör i Norge och Danmark. På begäran ger vi även utbildningar i ett flertal andra länder.

Företaget har verksamhet i Stockholm, Hallsberg, Göteborg, Skellefteå, Umeå, Boden, Luleå, Gävle, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Töreboda, Ånge, Karlshamn, Örebro, Kalmar, Linköping och Nässjö.

TCC är anslutna till kvalitetssystemet TransQ med ID 203824. Vi har även ett internt system för kvalitetssäkring för lokförarutbildningar på huvudspår som är ett en förutsättning för de tillstånd TCC har av Transportstyrelsen som Utbildningsanordnare och Examinator.

Kvalificerad bantekniker

TCC Sverige AB

Som bantekniker arbetar du med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Arbetet kan ske både i tunnelbanor, på spårväg och på järnväg. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska.

Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och funktion och som bantekniker är du en del av det viktiga arbetet att förbättra järnvägsspåren och säkerställa att tågen kommer fram i tid.

Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Du jobbar ofta i arbetslag och tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. Arbetet sker oftast utomhus i nästan alla väder. Periodvis måste du vara beredd på att arbeta utanför hemorten.

Att vara bantekniker inom järnvägen är mycket varierande, spännande och  roligt. Men även ett socialt arbete eftersom man oftast arbetar i nära samarbete tillsammans med andra tekniker.

Behörighet:
Grundläggande behörighet

Övriga behörighetskrav
Du ska genomföra en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett.

Kontakt
Jonas Karlsson

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
230 YH-poäng (ca. 1.2 år)
Branscher
Teknik & tillverkning
Transporttjänster

Lokförare

TCC Sverige AB

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige?

Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda! 

Utbildningen varvar teori med tre praktikperioder. 

Arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning.

Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

Ansökan kan göras med:
-
intyg med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
- motsvarande utländsk utbildning, och - avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.

Likvärdig utbildning är:
- Gymnasieexamen från gymnasieskolan
- Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan
- Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
- Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
- Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola
- Som urval till utbildningen görs yrkespsykologiska tester. Du behöver också ha ett godkänt läkarintyg samt ha grundläggande behörighet från gymnasiet

Kontakt
Henrik Lindberg

Utbildningsstart
2025-01-13
2026-01-12
2027-01-11
Utbildningsslut
2025-11-01
2026-11-01
2027-11-01
Studietakt
100%
YH poäng
220 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-10-06
Branscher
Transporttjänster
Satellitort
Sundsvall, Umeå

Lokförare

TCC Sverige AB

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige?

Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda! 

Utbildningen varvar teori med tre praktikperioder. 

Arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning.

Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

Ansökan kan göras med:
-
intyg med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
- motsvarande utländsk utbildning, och - avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.

Likvärdig utbildning är:
- Gymnasieexamen från gymnasieskolan
- Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan
- Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
- Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
- Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola
- Som urval till utbildningen görs yrkespsykologiska tester. Du behöver också ha ett godkänt läkarintyg samt ha grundläggande behörighet från gymnasiet

Kontakt
Henrik Lindberg

Utbildningsstart
2024-08-26
Utbildningsslut
2025-07-25
Studietakt
100%
YH poäng
220 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Transporttjänster
Studieort
Bodens kommun

Arbetsmiljöingenjör

TCC Sverige AB

Är en bra arbetsmiljö det du brinner för?

I vår yh-utbildning Arbetsmiljöingenjör får du kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön.

Som arbetsmiljöingenjör arbetar du med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar. Du måste kunna kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa krav på underleverantörerna.

Som arbetsmiljöingenjör bidrar du också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och har kontakter med myndigheter. Du arbetar även med implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.

Utbildningen är på heltid och distans. Vi har 10 fysiska träffar i Skellefteå. Denna utbildning är en av få Yrkeshögskoleutbildningar i Sverige som bedrivs på kvalifikationsnivå-SeQR 6.

Utbildningen bygger på tre centrala delar: Självstudier, problemlösning och arbete i basgrupper. Basgruppsarbetet är den grundläggande arbetsformen i PBL. Här väljer gruppen själva hur arbetet skall organiseras och har stor frihet för sina studier men också ett stort ansvar.

Under utbildningen kommer du ha föreläsningar/seminarier ca 6-8 timmar per vecka via Zoom.

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder, totalt 26 veckor, där den studerande i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. 

Efter utbildningen har du kompetens att urskilja sambandet mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö samt hur ett förändringsarbete kan utföras för att främja organisationsutveckling.

Särskilda förkunskaper:

Du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:
Matematik 2
Engelska 6
Naturkunskap 2
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

ELLER

Matematik 2
Engelska 6
Fysik 1
Kemi 1
Biologi 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Kontakt
Victoria Malm

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
440 YH-poäng (ca. 2.2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Säkerhetstjänster
Teknik & tillverkning
Ekonomi, admin, sälj
Studieort
DISTANS (Skellefteå kommun)

Produktionslogistiker

TCC Sverige AB

Som logistiker kan man arbeta i IT-branschen och i offentliga sektorn. Logistiker finns på alla nivåer, man kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter.

Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och bygger på optimering och effektivisering av verksamheten.

Då efterfrågan blir allt större på utbildade logistiker kommer du ha stora möjligheter till arbete.

Utbildningen
Detta är en Yrkeshögskoleutbildning på heltid som du läser på distans via vår lärplattform. Vissa moment som till exempel studiebesök och examinerade gruppövningar går inte att göra på distans. Det innebär det att du måste kunna resa till Skellefteå 2-3 gånger per termin. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle. I utbildningen ingår 3 LIA-perioder totalt 23 veckor.

Utbildningen är CSN berättigad.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den yrkeskompetens som krävs för att kunna ta ansvar för att leda projekt och implementera projektresultat på ett systmatiskt, kvalitetssäkert och hållbart sätt. Du kommer också att ha kompetenser att förstå relationerna mellan produktion, planering och industriföretagets övriga funktioner.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som produktionslogistiker och kunna utveckla och effektivisera produktionsprocesser och övervaka och följa upp projekt inom logistik-och produktionsplanering för att uppnå uppsatta mål.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolestudier samt
Särskilda behörighetskrav i form att du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

  • Engelska 5
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
  • Matematik 1a, 1b eller 1c

Kontakt
Malin Karlsson

Utbildningsstart
2024-09-02
2025-09-01
Utbildningsslut
2026-08-31
2027-08-31
Studietakt
100%
YH poäng
445 YH-poäng (ca. 2.2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Skellefteå kommun)