Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Vi samarbetar med näringslivet i regionen för att studenterna ska få en utbildning anpassad till marknadens behov.

Platschef - bygg och anläggning

Tekniska Högskolan i Jönköping

Som PIatschef inom bygg ansvarar du för att aktuellt projekt med underställda tjänstemän genomförs enligt handlingar med högsta möjliga produktivitet samt i överensstämmelse med de IokaIa (av företagets fastställda) riktlinjer. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-09)
2024-01-08
2025-01-13
Utbildningsslut
2023-12-20
2024-12-20
2025-12-20
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-10-15

Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning

Tekniska Högskolan i Jönköping

Inom yrket som produktionstekniker varvas ofta praktiskt arbete med mer teoretiskt. Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-28)
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-12-20
2025-12-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Servicetekniker i fält – mobila arbetsmaskiner

Tekniska Högskolan i Jönköping

Som servicetekniker kan man arbeta på många olika arbetsplatser och arbetsuppgifterna kan därför variera ganska mycket. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Påbörjad (2023-08-28)
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
2027-08-01
Utbildningsslut
2024-06-07
2025-07-10
2026-07-09
2027-07-08
2028-07-06
2029-07-05
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Produktionsledning industriell träbyggnation

Tekniska Högskolan i Jönköping

En byggproduktionsledare behöver ha omfattande kunskaper inom diverse olika områden, sådana som t.ex anläggningsteknik, arbetsmiljö och säkerhet, byggkonstruktion, byggproduktion, byggteknik mm. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-28)
Utbildningsslut
2024-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse