Trafikflyghögskolan Lunds universitet

Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet är ett av få universitet i Europa med högre utbildning inom flyg. TFHS har en uttalad ambition att fungera som ett centrum för flyg och flygrelaterad utbildning- genom forskning och utveckling. 

Integrerad trafikflygarutbildning

Trafikflyghögskolan Lunds universitet

En trafikflygare är pilot på flygplan i den civila luftfarten som planerar och genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-03-01)
2025-03-01
2026-03-01
2027-03-01
Utbildningsslut
2026-08-07
2027-08-20
2028-08-11
2029-08-10
Ansökan öppnar
2024-07-31
Ansökan stänger
2024-08-28