Vansbro Järnvägsskola

Vi ser möjligheterna och genom flexibla lösningar i både genomförande och upplägg av kurser vill vi på bästa sätt möta det utbildningsbehov som finns. Vi kör utbildningar i Banteknik, Kap och slip, Termit, Formsvets samt Påsvets.

Spårsvetsare

Vansbro Järnvägsskola

En spårsvetsare arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår, i tunnelbanan och på spårväg. Växelbyten, räls- och slipersbyten ingår i spårsvetsarens arbetsuppgifter, liksom att akut åtgärda rälsbrott på vintern och solkurvor på sommaren. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-07)
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-09-17
2025-09-17
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse