Vårdyrkeshögskolan

Vi utbildar människor för människor!

Vård | Omsorg | Administration | Socialt arbete

Vårdyrkeshögskolan erbjuder YH-utbildningar, kurser och uppdragsutbildningar. Vi låter aktivt arbetsmarknaden påverka innehållet i våra utbildningar och har alltid ett nära samarbete med näringslivet och branschaktuella föreläsare. Det gör att våra studerande får exakt den kompetens som efterfrågas, både nu och i framtiden.

Möt tidigare studerande »

 

Funktionsnedsättningar och samsjuklighet

Vårdyrkeshögskolan

Fördjupningskurs för dig som har arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården och vill specialisera dig på funktionsnedsättningar och samsjuklighet.

6 veckor | Distans | Kostnadsfri & CSN-berättigad

Kursen ger dig specialiserad kompetens i att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt. Du kommer aktivt kunna medverka vid utvecklings- och förbättringsfrågor för en trygg, meningsfull och respektfull miljö.  Kursen är skapad utifrån branschens behov där du som yrkesverksam får kompetensutveckling i samsjuklighet, orsaker, begränsningar samt konsekvenser i den enskildes vardag.

Läs mer på Vårdyrkeshögskolans hemsida »

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-25
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS

Mikrobiologi och vårdhygien

Vårdyrkeshögskolan

Fördjupningskurs för dig med arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården eller tand- och djurvård. Specialisera dig på vårdhygien!

6 veckor | Distans | Kostnadsfri & CSN-berättigad

Kunskap om smittspridning är som störst i vårdsektorn där sjukdomar lätt sprids och olika kirurgiska ingrepp sker. För att kunna förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner krävs tydliga processer och kunskap om mikroorganismers beteenden. Du får fördjupad kunskap i mikrobiologi och vårdhygien för att lyckas upprätthålla en trygg och säker vårdmiljö.

Läs mer på Vårdyrkeshögskolans hemsida »

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-25
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS

E-hälsa, digitalisering och välfardsteknik

Vårdyrkeshögskolan

Det här är en fördjupningskurs för dig med yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvården, till exempel LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.

Det handlar om att minska hälsoskillnader och vårdskillnader mellan olika samhällsgrupper, vilket kräver att vården är tillgänglig oavsett var man bor i landet. Trycket på vården är redan högt och i takt med att befolkningen blir äldre och utan digitala vårdtjänster riskerar många i glesbygden att bli utan vård om de inte kan ta sig till en vårdcentral. Patienter kan då på ett mer flexibelt och tillgängligt sätt hålla kontakt med sin vårdgivare online. Därför är implementeringen av e-hälsa och välfärdsteknik avgörande för framtidens hälso- och sjukvård i Sverige.

Denna kurs i e-hälsa och teknik ger dig verktygen för att implementera digital vård och e-hälsa. För vårdpersonal innebär detta en ökad förståelse för hur e-hälsa och digitalisering kan förbättra vårdmiljön och patientvården.

Flexibelt kursupplägg
Detta är en distanskurs som omfattar 50 YH-poäng. All undervisning sker digitalt via vår lärplattform. Det anpassade digitala upplägget gör att du kan studera oberoende av tid och rum, i kombination med arbete. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

Behörighet

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • 6 månaders yrkeserfarenhet (heltid) från hälso- och sjukvården, så som LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg. Kom ihåg att bifoga ett tjänstgöringsintyg som påvisar din yrkeserfarenhet i din ansökan.
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
100%
YH poäng
50 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-25
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Data & IT
Studieort
DISTANS (Örebro kommun)

Psykisk ohälsa hos äldre

Vårdyrkeshögskolan

Få specialiserad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre! Det här är en fördjupningskurs för dig med yrkeserfarenhet från äldreomsorg och sjukvård.

Psykisk ohälsa hos äldre är ett vanligt förekommande problem. Både män och kvinnor över 77 år uppger besvär med ångest, och depression är så vanligt bland äldre att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Genom att höja kunskapen hos personalen kan risken för ohälsa och/eller suicid minskas.

Kursen ger dig kompetens för att identifiera och på olika sätt förebygga psykisk ohälsa hos äldre. Genom att sätta in rätt stödinsatser och aktiviteter som främjar den psykiska hälsan minskar risken för allvarlig sjukdom. En kompetenshöjning ökar därmed förutsättningarna för en jämlik och patientsäker vård med förbättrade levnadsvillkor.

Efter avslutad kurs kommer du ha specialiserad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre, inklusive demens, affektiva sjukdomar och ångestsyndrom. Du kommer att kunna arbeta med förebyggande insatser och aktiviteter mot psykisk ohälsa.

Flexibelt kursupplägg
Kursen ges på distans och omfattar 60 YH-poäng. All undervisning sker digitalt, vilket gör att du kan studera oberoende av tid och rum, i kombination med arbete. Kursen bedrivs delvis på engelska.

Behörighet

  • Grundläggande behörighet  (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • 1 års yrkeserfarenhet (halvtid) som undersköterska inom äldreomsorg, primärvård, akutsjukvård, psykiatri eller socialpsykiatri. Kom ihåg att bifoga ett tjänstgöringsintyg som påvisar din yrkeserfarenhet i din ansökan.
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2025
Vårterminen 2026
Studietakt
100%
YH poäng
60 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-09-30
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS

Missbruk och beroende

Vårdyrkeshögskolan

Det här är en fördjupningskurs för dig med arbetslivserfarenhet från socialtjänst eller andra sociala verksamheter. Här får du specialiserad kunskap om missbruks- och beroendeproblematik!

Det finns även ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa. Ett missbruk ökar risken att drabbas av en psykisk sjukdom, samtidigt som personer som lider av psykisk ohälsa har en förhöjd risk att drabbas av missbruk eller beroende. Att bemöta missbruk och psykisk ohälsa sker alltså inte isolerat från varandra.

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med individer som har beroendeproblematik eller som tillhör en riskgrupp. Du får kompetens att arbeta personcentrerat, både med förebyggande insatser och behandlingsmetoder, för att bidra till ett bättre omhändertagande, patientnytta och avlastning i sjukvården.

Flexibelt kursupplägg
Kursen ges på distans och omfattar 30 YH-poäng. All undervisning sker digitalt via vår lärplattform. Det anpassade digitala upplägget gör att du kan studera oberoende av tid och rum, i kombination med arbete. Kursen bedrivs delvis på engelska.

Behörighet

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • 6 månaders yrkeserfarenhet (halvtid) av att jobba med människor som är i en utsatt situation, risk för att hamna i missbruk och beroende eller redan har den problematiken. Kom ihåg att bifoga ett tjänstgöringsintyg som påvisar din yrkeserfarenhet i din ansökan.
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Studietakt
100%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.2 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-09-30
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS