Vilhelmina Lärcentrum

Yrkeshögskolan erbjuder ett effektivt sätt att skola sig till ett specifikt yrke där man har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen. Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.

Processtekniker krossning, asfalt och betong

Vilhelmina Lärcentrum

En processtekniker arbetar med drift- och processövervakning, löpande effektiviseringsarbete, rondering samt diverse övriga avhjälpande åtgärder för att nå ett optimalt flöde i produktionen och ett "problemfritt" drift av industriella processer. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-11-01)
2023-11-06
2024-11-01
Utbildningsslut
2024-04-19
2025-01-31
2026-04-24
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse