Vilhelmina Lärcentrum

Yrkeshögskolan erbjuder ett effektivt sätt att skola sig till ett specifikt yrke där man har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen. Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.

Vindkraftstekniker

Vilhelmina Lärcentrum

En vindkrafttekniker sköter sin planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker. Yrket erbjuder stor flexibilitet – förutom möjligheten att bo på landsbygden och arbeta lokalt, ges du friheten att upptäcka nya platser. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-09-09
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2025-10-31
2026-12-25
2027-12-24
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15

Processtekniker krossning, asfalt och betong

Vilhelmina Lärcentrum

En processtekniker arbetar med drift- och processövervakning, löpande effektiviseringsarbete, rondering samt diverse övriga avhjälpande åtgärder för att nå ett optimalt flöde i produktionen och ett "problemfritt" drift av industriella processer. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-11-04
Utbildningsslut
2026-01-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15