Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

På Vreta utbildningscentrum kan man läsa YH-utbildningar inom häst, lantbruk och skog.

Skogsplanerare

Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

Skogsplanerare arbetar med att göra skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder som till exempel avverkning av skog och skogsvård. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-08)
2023-08-07
Utbildningsslut
2023-06-16
2024-06-07
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-17

Driftledare Lantbruk

Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

Driftledare-jordbruk har en fördjupad och specialiserad kunskap, både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning inom lantbruk. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-10-17)
2023-10-16
Utbildningsslut
2023-04-07
2024-04-01
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Ridlärare

Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

En ridlärare lär ut hur ryttare och häst ska samspela på bästa sätt. Eleverna ska få grundkunskaper om hästens fysiologi och egenskaper och hur den reagerar i olika situationer. Läs mer om flera naturbruksyrkenframtid.se

Utbildningsstart
2023-05-01
2025-05-01
Utbildningsslut
2025-03-31
2027-03-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse