Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

På Vreta utbildningscentrum kan man läsa YH-utbildningar inom häst, lantbruk och skog.

Driftledare Lantbruk

Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

Driftledare-jordbruk har en fördjupad och specialiserad kunskap, både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning inom lantbruk. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-10-16
Utbildningsslut
2024-04-01
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Ridlärare

Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

En ridlärare lär ut hur ryttare och häst ska samspela på bästa sätt. Eleverna ska få grundkunskaper om hästens fysiologi och egenskaper och hur den reagerar i olika situationer. Läs mer om flera naturbruksyrkenframtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-05-01)
2025-05-01
Utbildningsslut
2025-03-31
2027-03-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Skogsplanerare

Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

Skogsplanerare arbetar med att göra skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder som till exempel avverkning av skog och skogsvård. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-07)
Utbildningsslut
2024-06-07
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse