Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

På Vreta utbildningscentrum kan man läsa YH-utbildningar inom häst, lantbruk och skog.

Driftledare Lantbruk

Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

Driftledare-jordbruk har en fördjupad och specialiserad kunskap, både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning inom lantbruk. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-10-14
Utbildningsslut
2026-03-27
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15

Ridlärare

Östergötlands läns landsting - Vreta utbildingscentrum

En ridlärare lär ut hur ryttare och häst ska samspela på bästa sätt. Eleverna ska få grundkunskaper om hästens fysiologi och egenskaper och hur den reagerar i olika situationer. Läs mer om flera naturbruksyrkenframtid.se

Utbildningsstart
2025-05-01
Utbildningsslut
2027-03-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse