Vuxenutbildningen i Kristianstad

Vuxenutbildningen i Kristianstad erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Välj det som lockar dig mest antingen ditt mål är fortsatta studier eller nytt arbete. Du kan läsa kurser reguljärt på dagtid/kvällstid eller som individuellt upplagda studier. Välkommen med din ansökan, vuxenutbildningen är till för dig!

Bagare och Konditor

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Som bagare kan du arbeta på ett industribageri, ett mindre bageri med tillhörande butik eller på ett konditori. Läs på www.framtid.se om Bagare eller Konditor.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
2027-08-01
Utbildningsslut
2025-08-01
2026-07-24
2027-07-23
2028-07-21
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Medicinsk vårdadministratör

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Medicinska sekreterare kan ha varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård vid sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-07-08
2028-07-06
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Specialistundersköterska - Äldres hälsa och ohälsa

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Specialistundersköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser och arbetsuppgifterna kan därför varjera ganska mycket. Man måste kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
Utbildningsslut
2026-06-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Stödpedagogen arbetar oftast med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-07-07
2028-07-06
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Tandsköterska

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Tandsköterska är ett yrke som utvecklats under senare år med fler självständiga arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att arbeta med munhygien/tandhälsoinformation, puts, polering och fluorbehandling. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2025-01-03
2026-08-10
Utbildningsslut
2026-05-30
2027-12-23
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse