Vuxenutbildningen i Kristianstad

Vuxenutbildningen i Kristianstad erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Välj det som lockar dig mest antingen ditt mål är fortsatta studier eller nytt arbete. Du kan läsa kurser reguljärt på dagtid/kvällstid eller som individuellt upplagda studier. Välkommen med din ansökan, vuxenutbildningen är till för dig!

Bagare och Konditor

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Som bagare kan du arbeta på ett industribageri, ett mindre bageri med tillhörande butik eller på ett konditori. Läs på www.framtid.se om Bagare eller Konditor.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
2027-08-01
Utbildningsslut
2023-06-16
2024-07-26
2025-08-01
2026-07-24
2027-07-23
2028-07-21
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-15

Bryggeritekniker

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Lär dig brygga, buteljera och sälja en produkt tillverkat på ett mindre bryggeri. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-07-14
2024-07-12
2025-07-18
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Specialistundersköterska - Äldres hälsa och ohälsa

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Specialistundersköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser och arbetsuppgifterna kan därför varjera ganska mycket. Man måste kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-01)
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-05-30
2024-06-14
2025-06-13
2026-06-19
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Vuxenutbildningen i Kristianstad

Stödpedagogen arbetar oftast med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-01)
Påbörjad (2022-08-29)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
2025-07-10
2026-07-09
2027-07-07
2028-07-06
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15
Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-03)
2023-08-10
2025-01-03
2026-08-10
Utbildningsslut
2023-05-30
2024-12-23
2026-05-30
2027-12-23
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-15