YH Akademin

YH Akademin erbjuder utbildningar på eftergymnasial nivå. Utbildningarna möter efterfrågan som finns ute på arbetsmarknaden. Utbildningarna anpassas också i takt med att behoven ändras. YH Akademin har ett nära samarbete med arbetslivet och aktiva ledningsgrupper till varje utbildning.

Instrument- och steriltekniker

YH Akademin

Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området. Läs på framtid.se om yrket Steriltekniker.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-12-28
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2023-12-20
2025-05-31
2025-12-19
2026-12-25
2027-12-24
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Drift- och fastighetstekniker

YH Akademin

Drifttekniker inom fastighet är ett rörligt jobb då man oftast arbetar mot flera olika objekt och fastigheter. Som drifttekniker ansvarar man för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetstekniska system. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-01
2025-01-01
2026-01-01
Utbildningsslut
2024-06-14
2025-05-31
2026-05-31
2027-05-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Drift- och fastighetstekniker

YH Akademin

Drifttekniker inom fastighet är ett rörligt jobb då man oftast arbetar mot flera olika objekt och fastigheter. Som drifttekniker ansvarar man för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetstekniska system. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-01-01
2025-01-01
2026-01-01
Utbildningsslut
2025-05-31
2026-05-31
2027-05-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Drift- och underhållsingenjör, infrastruktur

YH Akademin

Som underhållsingenjör samordnar och leder du maskinunderhållet. Du ingår ofta i en arbetsgrupp som har både ett operativt och strategiskt ansvar för att utveckla teknik, metod och kompetens. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Hotel Supervisor

YH Akademin

Som Hotel supervisor har du ett helhetsansvar för reception, konferens och housekeeping. Var god läs om olika hotellyrkenframtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-03)
2024-01-01
2025-01-01
2026-01-01
Utbildningsslut
2024-05-31
2024-12-27
2025-12-26
2026-12-25
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse