Yrkeshögskolan Malmö stad

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform där utbildningarna tagits fram i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigande.

Service Manager

Yrkeshögskolan Malmö stad

Service Manager är en ledarskapsutbildning inriktad mot besöksnäringen som är världens största industri! Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-30)
Påbörjad (2022-08-29)
2023-08-28
2024-08-26
Utbildningsslut
2023-06-09
2024-05-24
2025-05-23
2026-05-22
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-28

Tandsköterska

Yrkeshögskolan Malmö stad

En tandsköterska arbetar oftast i team med tandläkaren och tandhygienisten. Arbetsfördelningen ser olika ut beroende på tandsköterskans erfarenhet och utbildning. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-24)
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-01
2025-01-01
2026-01-01
Utbildningsslut
2023-06-12
2024-06-21
2025-06-20
2026-06-19
2027-06-25
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutveckling

Yrkeshögskolan Malmö stad

Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Läs gärna om olika yrken på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-01)
Påbörjad (2022-09-01)
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-21
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse