Yrkeshögskolan i Halmstad bild

Yrkeshögskolan i Halmstad

Yrkeshögskolan i Halmstad Startade 1998 och har sedan dess bedrivit eftergymnasial utbildning inom teknik.

I dag bedriver vi utbildningen Automations- och digitaliseringsingenjör (2-årig) tillsammans med näringslivet i Halland. Vi har skapat ett mycket starkt och framgångsrikt samarbete. I de undersökningar vi genomfört bland företagen visar ett de har ett mycket stort anställningsbehov av denna kompetens.

Automations- och digitaliseringsingenjör

Yrkeshögskolan i Halmstad

EFTERFRÅGAN PÅ INGENJÖRER SOM KAN UTVECKLA AUTOMATION OCH DIGITALISERING ÄR MYCKET STOR! VI HAR UTBILDNINGEN!

Studera i Halmstad, Lidköping eller i Ljungby! Du får låna en laptop under utbildningstiden!

YRKESOMRÅDEN
Automation finns överallt men framförallt inom tillverknings- och processindustrin. Det kan t.ex. vara inom livsmedels-, fordons-, massa-, energi-, utvecklings-, förpacknings-, metallindustri samt konsult- och entreprenadverksamheter.

I ett automationssystem finns det alltid övergripande styr- och reglersystem som PLC-system och komponenter i dess periferi som givare, ställdon, servon, motorer, HMI-paneler, industriella nätverk etc. För att dessa ska kunna samverka tillsammans i ett helintegrerat system behövs automations- och digitaliseringsingenjörer.

YRKESROLLEN
En automations- och digitaliseringsingenjör utför uppgifter som t.ex. projektering, konstruktion, virtuell verifiering/simulering, installation, montage och programmering av automations- och digitaliserade system.

Yrkesrollen som automations- och digitaliseringsingenjör är mycket omväxlande och utvecklande och branschen har ett stort rekryteringsbehov av denna kompetens.

DATOR
Under utbildningstiden får du låna en laptop (high performance) av oss.

UTBILDNINGEN
Utbildningen är på 2 läsår (aug – juni) och man kan välja att läsa i Halmstad, Lidköping eller i Ljungby. Utbildningens olika kurser är framtagna tillsammans med branschen för att matcha den kompetens som de behöver.

Kurser
Följande kurser ingår i utbildningen.
- Industriell elteknik och CAD, 40p
- Driv- och positioneringsteknik, 15p
- Industriell digitalisering, 25p
- Digital- och analog reglerteknik, 25p
- PLC-system och programmering, 40p
- Virtuell simulering och HMI/SCADA, 15p
- Cyber security OT och industriell IT, 15p
- Person- och maskinsäkerhet, 15p
- Digital fastighetsautomation, 15p
- Projektmetodik och dokumentation, 15p
- Hållbarhets- och produktionsekonomi, 15p
- Teknisk engelska automation, 10p
- Mekanik och CAD, 20p
- Examensprojekt, 30p
- LIA 1, 20p
- LIA 2, 30p
- LIA 3, 55p

Summa: 400p

Kurserna integreras för att ge en samlad kompetens för att kunna utöva yrket. Undervisningen varvas med teori och praktiska laborationer för att stärka kunskaperna. Vi arbetar med system som i dag används i industrin så att man känner igen tekniken när man är på LIA och när man efter utbildningen ska börja arbeta inom yrkesområdet.

Både lokaler och utrustning på skolan finns tillgängliga även efter ordinarie skoltid för att öka flexibiliteten och möjlighet att öva på det man har behov av.

Vissa delar i utbildningen spelar vi in så att man kan repetera i efterhand.

Behörighet - läs mer här >>

BRANSCHEN
Vi samverkar med ett stort antal företag på olika sätt i utbildningen. För att nämna några, AFRY, Albany International, Arla Foods, Carlsberg Sverige, Getinge Sterilization, Lindab, Essity, Stora Enso Paper, Spitze, Assemblin, Dafgårds, Electrolux m.fl.

ANSÖKA
Det gör man direkt på vår hemsida.

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA!

Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2026-06-05
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15
Branscher
Teknik & tillverkning
Data & IT
Satellitort
Ljungby, Lidköping

Additiv tillverkning - teknik och konstruktion (3D-printingspecialist)

Yrkeshögskolan i Halmstad

Additiv tillverkning hittar du idag i flera olika branscher, exempelvis inom fordon, flyg, verkstad, verktygstillverkning, arkitektur och livsmedelsindustri, men även inom medicin och dentalbranschen och många fler.

Efterfrågade yrkesroller är servicetekniker med inriktning additiv tillverkning, med uppgifter som förebyggande underhåll, kalibreringar och reparationer på 3D-skrivarna, samt  konstruktör med inriktning additiv tillverkning med uppgifter som konstruktionsdesign, optimering, materialval samt förberedelser för print.

Utbildningen
Utbildningen ger 200 yh-poäng och är på deltid (75 %), tre terminer med ca. åtta veckors uppehåll under sommaren. Undervisningen är mestadels på distans med lärarledda fysiska träffar vid 8-10 tillfällen.

Under utbildningen får du kompetensen du behöver för att gå från idé till färdig produkt. Från CAD till tillverkning. Du får arbeta med hela 3D-printprocessen samt använda modern teknik och bygga upp kunskap för att förbereda, bereda och utföra 3D-printing samt efterbearbetning. Du får också kunskaper inom produktionsoptimering, 3D-scanning, underhåll och omvärldsbevakning.

Utbildningen kräver viss förkunskap inom teknik, tillverkning, industriell produktion och du behöver ha arbetat deltid minst två år inom något av följande områden:

 • Teknik
 • Tillverkning
 • Industriell produktion
 • Medicin - ortopedi, dental teknik
 • Produktutveckling
 • 3D-CAD

Efter utbildningen kan du arbeta som t.ex:

 • 3D-printingspecialist
 • Designer med specialistkompetens inom 3D-printing
 • Konstruktör med specialistkompetens inom 3D-printing
 • Operatör, servicetekniker, mekaniker med specialistkompetens inom 3D-printing
 • Produktionsutvecklare med specialistkompetens inom 3D-printing
 • Produktutvecklare med specialistkompetens inom 3D-printing
Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2025-12-19
Studietakt
75%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Halmstads kommun)