Yrkeshögskolan Logistikprogrammet

Logistik och Inköp. Utbildningar som tar dig ut på arbetsmarknaden Våra yrkeshögskoleutbildningar (YH) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY) drivs i nära samarbete med näringslivet. Det ger ett samspel mellan teori och praktik som är viktigt för utbildningens kvalitet.

Internationell transportlogistik

Yrkeshögskolan Logistikprogrammet

Som logistiker har du en helhetssyn. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv produktion och försäljning i ett företag. I transportföretag arbetar logistiker med lager- och transportplanering. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Kvalificerat Inköp och upphandling

Yrkeshögskolan Logistikprogrammet

Upphandlare / Inköpare - är ett omväxlande yrke som bjuder på stora utmaningar men också erbjuder många spännande möjligheter. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-07-07
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse