Varför är det ett större fokus på UX/UI-design nästa läsår för Digital Design & Strategy?
Paula: För att tillmötesgå den ökade efterfrågan från både studenter och arbetsliv så kommer programmet få ett ännu tydligare fokus på UX-design. UX-design kommer att vara en röd tråd som löper genom alla kurser nästa år. Vi ser en ökad efterfrågan på UX- och UI-designers på arbetsmarknaden, samt ökat intresse från de studenter som söker till utbildningen, och därför känns det naturligt att vi anpassar programmet till det.

Varför ska man välja att gå Digital Design & Strategy istället för en annan utbildning inom UX?
Paula: Digital Design & Strategy-programmet skiljer sig från andra yrkesutbildningar inom UX-design på flera punkter. För det första så är det inte en renodlad UX-utbildning, utan det är i grunden en kommunikationsutbildning som behandlar flera ämnesområden, men utifrån ett UX-perspektiv. Därmed får våra framtida UX-designers en djupare förståelse för sin roll i relation till andra yrkeskompetenser och blir experter på att arbeta i tvärfunktionella team. Under hela året arbetar studenterna med skarpa case från förväntansfulla kunder, och får både handledning och undervisning av branschledande experter. Vår utbildning är mer intensiv, högre i tempo, och har fler lärarledda timmar, vilket gör att vi kan ge ut en examen efter bara ett år istället för två. Vi tar också in färre studenter per klass än genomsnittet, vilket inte bara ger studenterna en närmare relation till varandra, men också ger mer tid med lärare, handledare och mig som mentor.

Berätta mer om planerna för kommande läsår.
Paula: Nytt för i år är ett närmare samarbete med programmet Growth Marketing. Dels så kommer vi att matcha ihop varje DDS-student med en student i Growth Marketing-programmet, så att man alltid har en person att vända sig till om råd inom respektive område. Vi kommer även att ha ett spännande samarbete med det globala startup nätverket Norrsken, där Growth Marketing- och DDS-studenter frivilligt kommer att matchas med företag som de följer under hela året. Alla Norrsken-företag arbetar på ett eller annat sätt med hållbarhetsfrågor, vilket givetvis gör det ännu mer spännande. Vi kommer även att lägga in en spännande ny kurs på slutet av vårterminen, där vi djupdyker i vad framtidens tekniska utveckling skapar för förutsättningar och möjligheter i relation till rollen som UX-designers.

Har du några spännande case som du kan berätta om?
Paula: Den första kunden som Digital Design & Strategy-klassen kommer att jobba med är en av Sveriges största välgörenhetsorganisationer, men tyvärr kan jag inte gå ut ännu med namnet. Det är en fantastiskt spännande brief som vi håller på att ta fram just nu, och vi är även i dialog med en annan framstående skola inom design runt ett samarbete. Jag har lika många intresserade och spännande kunder som vi har kurser under året, men eftersom inget är 100% spikat kan jag inte nämna namn just nu. Men det kommer att bli ett otroligt år, med otroliga föreläsare, caseföretag, och briefer. Nu är jag mest nyfiken på vilka nya studenter jag kommer att få lära känna till hösten!