Stadsutveckling / Urban Designer bild

Stadsutveckling / Urban Designer

Stadsutvecklingsarbetet har accelererat det senaste decenniet då det drivs på av digitalisering och förändrade beteenden. Fler dimensioner påverkar och det behövs nya sätt att agera för att designa och ställa om till mer hållbara samhällen. Det sträcker sig från en lokal gata eller offentlig plats till en hel stad och omgivande områden. 

En Urban Designer kombinerar kompetenser som förståelse för stadsutvecklingens komplexitet och möjligheter med förmåga att facilitera samverkan.

Om utbildningen
Urban Designer utgår från det mänskliga perspektivet genom hela problemlösningsprocessen. Du får kunskap att kunna utveckla strategier och lösningar som bidrar till hållbara städer samt projekt- och processledning för att kunna leda innovationsarbete. 

Alla kurser leds av yrkesverksamma lärare från olika typer av verksamheter: start-ups, små och stora företag, kommuner, konsulter, organisationer och communities från olika områden som fastighetsbolag, stadsutvecklingsbolag, arkitektkontor, designbyråer, innovationshubar etc.

Vi lär från mindre initiativ byggt genom micro-actions och större intressanta projekt som behöver ta sin tid. Genom att jobba med workshops och case i varje kurs sätts kunskapen direkt i ett sammanhang. Slutpresentation med öppen feedback ger möjlighet att lära genom att lyssna på andra och LIA samt det individuella examensprojektet skapar förståelse för arbetsrollen.

Efter utbildningen
Det finns flera möjliga yrkesroller för Urban Designers, bl.a.

  • Urban Designer
  • Urban Planner
  • Stadsutvecklare
  • Affärsutvecklare
  • Projektledare

Studieavgift inkl. moms: 169 000:-. Du kan finansiera dina studier med hjälp av Centrala Studiestödsnämden, CSN.

Behörighet
För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande.