För tredje året i rad utgörs studeranderepresentationen av hälften kvinnor i Creandos yrkeshögskoleutbildning för drifttekniker‐Processoperatör och inför höstens antagning är fördelningen densamma. Den jämna könsfördelningen i både utbildning, ledningsgrupp och företag bryter därmed könsstereotypa studie‐ och yrkesval.

Det lilla utbildningsföretaget Creando Training AB har sedan 2017 i egen regi arrangerat yrkeshögskoleutbildning mot svensk processindustri. En arbetsplats och utbildning som traditionellt sett dominerats av män. I just den här utbildningen till processoperatör‐drifttekniker har dock något fantastiskt skett – hälften är kvinnor!

– Vi har sett de senaste tre åren att vi nått en stabil nivå av hälften kvinnor bland våra studerande och så ser det ut också inför höstens utbildningsstart” säger Maria Kalén, utbildningssamordnare i Creando. Hon fortsätter med att det är en ovanlig bild i utbildning mot tekniska yrken.

– Som regel brukar kvinnorna vara kraftigt underrepresenterade och det är mycket stimulerande att vi lyckats vända det.

Myndigheten för yrkeshögskola genomförde under 2021 en kvalitetsgranskning av Creandos utbildning där man konstaterade;

"Utbildningen bidrar på ett positivt sätt till att bryta könsstereotypa studie‐ och yrkesval. Både ledningsgruppen, undervisande personal och studerandegruppen har en jämn könsfördelning, medan andelen kvinnor bland drifttekniker och processoperatörer i arbetslivet fortfarande är mycket lågt".

Hur kommer det sig att just vi lyckats?

– Vi tror att det beror på tre faktorer som samverkar, säger Lena Backström Nordén som är Creandos VD.

– Representation är den första och betyder att industrins representanter såväl som Creando internt har en jämn könsfördelning. Våra studerande möter både kvinnor och män direkt från industrin i olika sammanhang och vi har en jämn könsfördelning också hos den utbildande personalen.

Hon poängterar att har man inte representation genomgående är det svårt att få till den påföljande faktorn - Identifikation som är viktig för att de studerande ska kunna känna igen sig.

– Vi tror att det för kvinnor är vanligare att tänka ”kan hon, kan jag” och därför blir identifikationen viktigt när vi försöker öka jämställdheten. Den tredje och lika viktiga faktorn är att några gick först och vågade bryta barriären. Kvinnor generellt sett är duktiga på att rekommendera utbildningen vidare och det har vi sett har varit en stor hjälp.

Maria Kalén berättar att det bland Creandos studerande finns många yrkesbytare i alla åldrar från 20 till 55 år. Tidigare yrken hos de studerande har ofta varit traditionella kvinnodominerade yrken såsom, frisörer, skolkökspersonal, förskolelärare eller yrken inom vård och omsorg. Hon tillägger att de har stor nytta av sina tidigare kunskaper och tillför många bra perspektiv in i industrin.

– Yrkesbyten är spännande och det är en stor ynnest att få möjlighet att vara en del av människors yrkesliv som ofta vänds 180 grader till ett helt nytt yrke.

Bo Smeder, som är Creandos grundare, medger att det egentligen inte funnits någon medveten tanke eller strategi bakom resultaten;

– Jämställdhet är en självklarhet hos oss alla i såväl Creando som i ledningsgruppen och vi ser det som lika självklart att kvinnor och män har lika goda möjligheter, styrkor och förutsättningar att både klara utbildningen och finna sig tillrätta i det nya yrket inom industrin. Det finns många tydliga fördelar med jämställda arbetsplatser både avseende produktivitet och lönsamhet, och inte minst genom trivsel och arbetsglädje. Vi är bättre tillsammans, helt enkelt!

– Creandos yrkesutbildning är ett viktigt ben i vår rekryteringsbas för operatörer. Norrbotten är en expansiv region där det kommer vara stor konkurrens om kompetensen varpå samarbetet med Creando är en viktigt del i att säkerställa framtida medarbetare, både regionalt men även från övriga delar av Sverige. Creando attraherar även en bredd av studerande vilket bidrar till vårt mål att vår organisation ska spegla mångfalden i samhället, säger Karin Forsmark, HR‐specialist Smurfit Kappa Piteå.

Utbildningen Drifttekniker - Processoperatör är en två‐årig distansutbildning med samlingsorter i Piteå och Sundsvall.

I ledningsgruppen återfinns representanter från:

  • Smurfit Kappa
  • Mälarenergi
  • Northvolt
  • SunPine
  • SCA
  • Nynas
  • Holmen Iggesund
  • Bollnäs Energi
  • Skellefteå Kraft
  • Stora Enso.