Creando bild

Creando

Creando är det lilla utbildningsbolaget med den höga utbildningskvaliteten.  

Sedan starten 2007 har vi hållit fast vid vår idé att leverera bra utbildningar till industrin, på industrins villkor och utifrån industrins behov. I takt med att våra kunders förutsättningar förändras, förändras också våra utbildningsmetoder och innehåll. Något vi däremot aldrig tummar på är att utbildningen ska vara relevant, effektiv och av hög kvalitet.  

Drivkraften hos våra medarbetare är viljan att utveckla och skapa. Vi älskar helt enkelt att utveckla utbildningsmaterial, organisera utbildningar och hjälpa studerande och kursdeltagare till nya insikter, färdigheter och kunskaper.  

Genom våra utbildningar skapas förutsättningar för industrins medarbetare att öka sina kunskaper och färdigheter så att företagen blir mer effektiva och lönsamma. Förståelse och insikter skapar också förutsättningar för ökad trivsel och större engagemang i arbetetDet tjänar alla på.  

Välkommen till Creando!

Reportage från Creando

Ska_rmavbild_2021_05_20_kl_16_40_47.png bild

Rekordmånga kvinnor studerar till processoperatör‐ drifttekniker

2021-05-20
För tredje året i rad utgörs studeranderepresentationen av hälften kvinnor i Creandos yrkeshögskoleutbildning för drifttekniker‐Processoperatör och inför höstens antagning är fördelningen densamma. Den jämna könsfördelningen i både utbildning, ledningsgrupp och företag bryter därmed könsstereotypa studie‐ och yrkesval. Det lilla utbildningsföretaget Creando Training AB har sedan 2017 i egen regi arrangerat yrkeshögskoleutbildning mot svensk processindustri. En arbetsplats och utbildning som traditionellt sett dominerats av män. I just den här utbildningen till processoperatör‐drifttekniker har dock något fantastiskt skett – hälften är kvinnor! – Vi har sett de senaste tre åren att vi nått en stabil nivå av hälften kvinnor bland våra studerande och så ser det ut också inför höstens utbildningsstart” säger Maria Kalén, utbildningssamordnare i Creando. Hon fortsätter med att det är en ovanlig bild i utbildning mot tekniska yrken. – Som regel brukar kvinnorna vara kraftigt underrepresenterade och det är mycket stimulerande att vi lyckats vända det. Myndigheten för yrkeshögskola genomförde under 2021 en kvalitetsgranskning av Creandos utbildning där man konstaterade; "Utbildningen bidrar på ett positivt sätt till att bryta könsstereotypa studie‐ och yrkesval. Både ledningsgruppen, undervisande personal och studerandegruppen har en jämn könsfördelning, medan andelen kvinnor bland drifttekniker och processoperatörer i arbetslivet fortfarande är mycket lågt". Hur kommer det sig att just vi lyckats? – Vi tror att det beror på tre faktorer som samverkar, säger Lena Backström Nordén som är Creandos VD. – Representation är den första och betyder att industrins representanter såväl som Creando internt har en jämn könsfördelning. Våra studerande möter både kvinnor och män direkt från industrin i olika sammanhang och vi har en jämn könsfördelning också hos den utbildande personalen. Hon poängterar att har man inte representation genomgående är det svårt att få till den påföljande faktorn - Identifikation som är viktig för att de studerande ska kunna känna igen sig. – Vi tror att det för kvinnor är vanligare att tänka ”kan hon, kan jag” och därför blir identifikationen viktigt när vi försöker öka jämställdheten. Den tredje och lika viktiga faktorn är att några gick först och vågade bryta barriären. Kvinnor generellt sett är duktiga på att rekommendera utbildningen vidare och det har vi sett har varit en stor hjälp. Maria Kalén berättar att det bland Creandos studerande finns många yrkesbytare i alla åldrar från 20 till 55 år. Tidigare yrken hos de studerande har ofta varit traditionella kvinnodominerade yrken såsom, frisörer, skolkökspersonal, förskolelärare eller yrken inom vård och omsorg. Hon tillägger att de har stor nytta av sina tidigare kunskaper och tillför många bra perspektiv in i industrin. – Yrkesbyten är spännande och det är en stor ynnest att få möjlighet att vara en del av människors yrkesliv som ofta vänds 180 grader till ett helt nytt yrke. Bo Smeder, som är Creandos grundare, medger att det egentligen inte funnits någon medveten tanke eller strategi bakom resultaten; – Jämställdhet är en självklarhet hos oss alla i såväl Creando som i ledningsgruppen och vi ser det som lika självklart att kvinnor och män har lika goda möjligheter, styrkor och förutsättningar att både klara utbildningen och finna sig tillrätta i det nya yrket inom industrin. Det finns många tydliga fördelar med jämställda arbetsplatser både avseende produktivitet och lönsamhet, och inte minst genom trivsel och arbetsglädje. Vi är bättre tillsammans, helt enkelt! – Creandos yrkesutbildning är ett viktigt ben i vår rekryteringsbas för operatörer. Norrbotten är en expansiv region där det kommer vara stor konkurrens om kompetensen varpå samarbetet med Creando är en viktigt del i att säkerställa framtida medarbetare, både regionalt men även från övriga delar av Sverige. Creando attraherar även en bredd av studerande vilket bidrar till vårt mål att vår organisation ska spegla mångfalden i samhället, säger Karin Forsmark, HR‐specialist Smurfit Kappa Piteå. Utbildningen Drifttekniker - Processoperatör är en två‐årig distansutbildning med samlingsorter i Piteå och Sundsvall. I ledningsgruppen återfinns representanter från: Smurfit Kappa Mälarenergi Northvolt SunPine SCA Nynas Holmen Iggesund Bollnäs Energi Skellefteå Kraft Stora Enso.

Drifttekniker – Processoperatör

Creando

Yrkesrollen
Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla process och produkt.

Yrkesrollen och skiftarbetet ger stor frihet och möjligheter till utveckling. Det är inte omöjligt att du som kunnig och erfaren drifttekniker eller operatör blir engagerad i spännande investeringsprojekt, får arbetsledaransvar eller får följa med på kundbesök i fjärran länder för att diskutera kvalitetsproblem.

Möjlighet att få jobb
Utbildningen finns eftersom flera industrier har svårt att hitta kompetent personal. Inom processindustrin sker ständigt tekniska förändringar och utveckling av arbetsrollen som medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som man minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Många industrier har redan idag svårt att rekrytera kompetent personal och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

De företag som kan vara din framtida arbetsgivare finns över hela Sverige och många av dem är engagerade i utbildningen.

Utbildningens innehåll
Stor vikt läggs på en god teoretisk grund, praktiska övningar i industriell miljö, kommunikation med andra yrkesgrupper och att koppla samman teori och verklighet så att du kan fatta rätt beslut i nya situationer och lösa problem i samarbete med olika avdelningar.

Under 20 veckor kommer utbildningen att ske på plats i industrin, så kallad LIA (”Lärande i Arbete”). Du kan göra din LIA på något av de medverkande företagen eller på ett företag som du själv väljer.

Under det första året läser du kurser som ger dig den grundkunskap som behövs i all processindustri. Under det andra året specialiserar du dig mot antingen värmeproduktion, skogsindustri eller kemisk industri genom anpassade kurser, val av LIA-plats och examensarbete.

Upplägg
Utbildningen är på två år och går som en modifierad distansutbildning. Vid tio tillfällen träffas alla 3-5 dagar för föreläsningar, diskussioner och övningar. Övrig tid studerar du på hemorten med stöd av vår lärplattform där du också har kontakt med lärare och andra studerande. Du gör många studiebesök i industrin där du får se och ta fram uppgifter om de moment som tas upp i teorin. I de flesta kurser finns böcker framtagna för just den här utbildningen.

Lärarna
Lärarna från Creando är de som processindustrin själva anlitar för internutbildningar. De har erfarenhet av den industriella miljön, vad yrkesrollen kräver och kan relatera till din kommande arbetsplats. Problem som vi ena veckan diskuterar med industrin kan vi nästa vecka ta med till utbildningen och delge dig.

CSN
Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-01
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt
Studieort
DISTANS (Sundsvalls kommun)

Drifttekniker – Processoperatör

Creando

Yrkesrollen
Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla process och produkt.

Yrkesrollen och skiftarbetet ger stor frihet och möjligheter till utveckling. Det är inte omöjligt att du som kunnig och erfaren drifttekniker eller operatör blir engagerad i spännande investeringsprojekt, får arbetsledaransvar eller får följa med på kundbesök i fjärran länder för att diskutera kvalitetsproblem.

Möjlighet att få jobb
Utbildningen finns eftersom flera industrier har svårt att hitta kompetent personal. Inom processindustrin sker ständigt tekniska förändringar och utveckling av arbetsrollen som medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som man minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Många industrier har redan idag svårt att rekrytera kompetent personal och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

De företag som kan vara din framtida arbetsgivare finns över hela Sverige och många av dem är engagerade i utbildningen.

Utbildningens innehåll
Stor vikt läggs på en god teoretisk grund, praktiska övningar i industriell miljö, kommunikation med andra yrkesgrupper och att koppla samman teori och verklighet så att du kan fatta rätt beslut i nya situationer och lösa problem i samarbete med olika avdelningar.

Under 20 veckor kommer utbildningen att ske på plats i industrin, så kallad LIA (”Lärande i Arbete”). Du kan göra din LIA på något av de medverkande företagen eller på ett företag som du själv väljer.

Under det första året läser du kurser som ger dig den grundkunskap som behövs i all processindustri. Under det andra året specialiserar du dig mot antingen värmeproduktion, skogsindustri eller kemisk industri genom anpassade kurser, val av LIA-plats och examensarbete.

Upplägg
Utbildningen är på två år och går som en modifierad distansutbildning. Vid tio tillfällen träffas alla 3-5 dagar för föreläsningar, diskussioner och övningar. Övrig tid studerar du på hemorten med stöd av vår lärplattform där du också har kontakt med lärare och andra studerande. Du kan få låna en dator under utbildningstiden. Du gör många studiebesök i industrin där du får se och ta fram uppgifter om de moment som tas upp i teorin. I de flesta kurser finns böcker framtagna för just den här utbildningen. Dessutom kommer det att bildas studiegrupper på olika orter dit lärare kommer för handledning.

Lärarna
Lärarna från Creando är de som processindustrin själva anlitar för internutbildningar. De har erfarenhet av den industriella miljön, vad yrkesrollen kräver och kan relatera till din kommande arbetsplats. Problem som vi ena veckan diskuterar med industrin kan vi nästa vecka ta med till utbildningen och delge dig.

CSN
Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN.

Särskilda förkunskaper/behörighet
För att vara behörig ska du ha minst betyg E eller G (godkänt) i någon av följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2 eller B
 • Kemi 1 eller A
 • Fysik 1 eller A

eller

 • Matematik 2 eller B
 • Naturkunskap 2 eller B

eller

 • Matematik 2 eller B
 • Energiteknik 1
 • Energiteknik 2

eller

 • Matematik 2 eller B
 • Energiteknik 1
 • Industritekniska processer 1
 • Produktionskunskap 1
Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2026-06-19
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-01
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt
Studieort
DISTANS (Piteå kommun)