Den 12 januari 2023 presenterade MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan,  information om YH-program som har beviljats. Totalt handlar det om 35.000 studieplatser, varav cirka 11.000 på utbildningar med start hösten 2023. En fjärdedel av de beviljade yrkeshögskoleprogram ligger inom teknikområdet. 
Av de utbildningsplatser som beviljades i den här ansökningsomgången är 37 % distansplatser.

Studieformen Yrkeshögskola utgör en mycket viktig och växande roll i kompetensförsörjningen hos svenska arbetsgivare.
Rätt kompetens är och kommer även i framtiden vara avgörande för att klara de stora samhällsutmaningar landet står inför. Därför har MYH valt att prioritera utbildningar inom klimatomställning, energiförsörjning, hållbara transporter och elektrifiering. 

Hur ser fördelning mellan kunskapsområden ut?
Teknik och tillverkning är det största (cirka 18 % av platserna);
Ekonomi, administration och försäljning - Nästan lika stort som Teknik och tillverkning;
Data/IT har 16 % av platserna.
Något färre utbildningsplatser finns inom områden Samhällsbyggnad och byggteknik respektive Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Den viktigaste faktorn bakom yrkeshögskolans framgång
Yrkeshögskola - är en utbildningsform med stark förankring i arbetslivet. Utbildningarna tas fram i nära samarbete mer branscherna. I många yrkeshögskoleutbildningar ingår LiA, lärande i arbete.