Payroll Controller bild

Payroll Controller

Få specialistkompetens i lönehantering, ekonomi och analys. Fördjupad löneutbildning med chans att bli auktoriserad!

2 år | Uddevalla | Kostnadsfritt & CSN-berättigat 

Som Payroll Controller är du specialist på lönefrågor, ekonomi, redovisning och personal med förståelse för hur dessa påverkar företaget som helhet. Detta gör att du ofta har en rådgivande roll i verksamheten med förmåga att kommunicera lön och ekonomi. Eftersom löneyrket är ett alltmer kommunikativt yrke med många kontaktytor inom verksamheten, jobbar du nära personal, ledning, kunder och andra externa parter. Exempel på yrkesroller efter examen:

  • Controller
  • Ekonomiassistent
  • Lönekonsult
  • Lönespecialist
  • Payroll Controller
  • Personalcontroller