FPGA Systemutvecklare bild

FPGA Systemutvecklare

Utbildningen är utformad som kompetensutveckling och/eller karriärväxling för yrkesverksamma ingenjörer men passar även för teknikintresserade personer.

Genom att utbildningen går på distans på halvfart fungerar det att arbeta samtidigt.

Skolan har en stark ledningsgrupp förankrad inom branschen. Kurserna är mycket praktiska och genomförs på ett industrinära sätt från kravspecifikation till kundleverans via verifiering och validering.

Målsättningen är att efter en examen kunna arbeta yrkesmässigt med avancerad FPGA-teknik. Det finns ett stort behov av fler avancerade FPGA-systemutvecklare inom branschen för inbyggda system.

Vi har uppstartsträff i Västerås en dag första veckan på utbildningen men i övrigt helt på distans.

Utbildningens inriktningar:

  • VHDL-programmering och verktyg för konstruktion och utveckling av FPGA-system.
  • Hårdvarunära C-programmering för mikrokontroller och verktyg för konstruktion och utveckling av FPGA-system.
  • Verifiering och validering av FPGA-system.
  • Datorarkitekturer för FPGA-system.
  • Applikationsspecifika FPGA-plattformar.
  • Högnivåsyntes för FPGA.
  • Strukturerad konstruktionsmetodik och teknisk dokumentation.

Särskilda förkunskaper/villkor:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet
Matematik 3c, 100p
Fysik 2, 100p
Programmering 1, 100p
Programmering 2, 100p
Teknik 1, 150p

— Eller —

Teknikprogrammet
Matematik 3c, 100p
Programmering 1, 100p
Elektronik och mikrodatorteknik, 100p
Programmering 2, 100p

Behörighetsgivande förutbildning – BFU
För dig som saknar en eller flera av de särskilda förkunskapen Programmering1, Programmering 2 och Elektonik och mikrodatorteknik kan ansöka till vår Behörighetsgivande förutbildning – BFU.