Invasiva växter i utemiljö bild

Invasiva växter i utemiljö

Växter, som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö, sprider sig snabbt i den nya omgivningen och orsakar skada i ekosystem. Dessa kallas invasiva främmande arter/växter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige.

Kursen ger fördjupad kunskap om invasiva växter och olika hållbara metoder för att begränsa dem i våra utemiljöer. De erhållna kunskaperna kommer att kunna appliceras direkt i befintlig verksamhet.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall ha godkännedom om invasiva växter, kunna göra riskbedömningar kopplat till biologiskmångfald och välja strategi och metod för att förebygga, begränsa och bekämpa dessa med hänsyn tagen till gällande lagstiftning.