Frontendutvecklare bild

Frontendutvecklare

I samarbete med Folkuniversitetet i Karlstad erbjuder vi utbildningen Frontendutvecklare.

Under utbildningen varvar du teori med praktik. Under din praktikperiod får du från grunden lära dig att skapa ett snyggt, användarvänligt, interaktivt och responsivt innehåll genom en blandning av JavaScript och ramverk tillsammans med HTML och CSS. Du kommer också att ha en praktikperiod där du jobbar med skarpa projekt tillsammans med ett team av andra programmerare på ett företag eller i en organisation.

Praktik - LIA
Utbildningen har två LIA-kurser, sammanlagt 19 veckor, på heltid. Under LIA-perioden tränar du på din framtida yrkesroll och får kontakter som leder till jobb.

Efter utbildningen
Det finns ett stort behov av folk med it-kompetens i Sverige, den digitala omställningen i samhället skapar en ökad efterfrågan av exempelvis videotjänster, molntjänster, smarta appar och e-handel.

Efterfrågan av en frontendutvecklares kompetens finns inom alla sektorer i samhället, företag, organisationer, myndigheter, kommuner och regioner. Du har goda möjligheter hitta din plats i branschen som anställd eller konsult med början i de juniora tjänsterna och med tiden bredda din portfölj och ta dig an alltfler seniora uppdrag. Du kommer att kunna arbeta som bland annat:

  • Frontendutvecklare
  • Gränssnittsutvecklare
  • Javascriptutvecklare
  • Webbutvecklare