På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Servicetekniker Elkraft

Servicetekniker Elkraft

Åsbro kursgård

Servicetekniker Elkraft

Servicetekniker Elkraft är en Yh-utbildning som ger dig jobb med uppdrag över hela Sverige.

Behovet av servicetekniker inom elkraft är stort över hela landet. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med nybyggnation och reparationsarbeten på elkraftanläggningar, ställverk och transformatorstationer. Utbildningen är kort och perfekt för dig som vill snabbt ut i yrkeslivet i en bransch med stora möjligheter!

Yrkesrollen
Som Servicetekniker Elkraft är det ditt uppdrag att se till att den elektricitet som produceras i kraftverken hanteras och levereras på ett person- och driftsäkert sätt. En Servicetekniker Elkraft arbetar främst med elnätets kontrollsystem, för att alla kunder ska få en tryggad elförsörjning utan avbrott.

Felsökning och reparation på elektrisk utrustning är då en naturlig del i arbetet, där du får utvärdera och analysera mätningar som du genomför för att driftsätta och underhålla en anläggning utifrån en konstruktion och dokumentation. Felsökning sker med mätinstrument och dator, då modernare kontrollutrustningar oftast är programmerade.

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta med nyinstallationer och reparationsarbeten på elkraftsanläggningar, ställverk och transformatorstationer.

Utbildningen ger dig yrkeskompetens att arbeta som: 

  • Servicetekniker Elkraft
  • Reläskyddstekniker
  • Reläskyddsprovare
  • Apparat- och kontrolläggningstekniker
  • Stationstekniker Elkraft

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta med ny- och reparationsarbeten på elkraftsanläggningar, ställverk och transformatorstationer samt med stora krafter och vid behov på hög höjd.

Utbildningen
Utbildningen till Servicetekniker Elkraft är bred och ger dig kompetens att arbeta med många olika delar inom elproduktion och distribution. Den breda kompetensen gör arbetet omväxlande och fritt och ger dig möjlighet att arbeta i hela landet. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer bland annat att lära dig om elkraftsanläggningar och svenska elkraftsystem och hur man planerar för en elkraftanläggning. 

Utbildningen sker på Åsbro Kursgård och leds av kompetenta och erfarna instruktörer från branschen. Vi har ett unikt övningsområde på 130 hektar med luftledningsnät, stationer, ställverk och ett gediget kabelnät. Detta ger dig möjlighet att träna alla arbetsmoment i verkliga förhållanden.  

Av utbildningens 335 YH-poäng utgörs 100 YH-poäng LIA-kurser, d.v.s. praktik i samarbete med företag från branschen. Många av våra studenter hittar sin framtida arbetsgivare under LIA-perioderna.

Kursinnehåll

A Energibranschen 10p
B Kommunikation och fackengelska 15p
C Elkraftsystem i Sverige 0,4-400kV 15p
D Arbetsmiljö/Ellagen/ESA/EBR 10p
E Projektarbete 1, Elbranschen och Affärsprocesser 10p
F Elnätets uppbyggnad och funktion (0,4 - 400 kV) 30p
G Teknik för servicetekniker elkraft 30p
H Praktiska säkerhetsutbildningar 15p
I Hjälpsystem 30p
J Transformator och apparatteknik 30p
K Underhåll för servicetekniker elkraft 20p
L Projektarbete 2 Planering av elkraftanläggning 20p
LIA 1, serviceteknikers yrkesroll 10p
LIA 2, Serviceteknikers vardag i projekt 25p
LIA 3, Arbetsmiljö och säkerhet i praktiska arbetet 65p

Utöver dessa kurser får du även ett antal behörigheter så som Arbete på väg, Terränghjulingskörkort, Yrkesbevis Arbetsplattform, ESA Fackkunnig med mera.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

  • arbeta som servicetekniker med alla förekommande arbeten på elkraftsanläggningar, apparater och hjälpsystem, omfattande ny- och ombyggnadsarbeten, underhåll samt skötsel- reparations- och servicearbeten
  • genomföra besiktning i anläggningar, analyser i fält och åtgärda driftstörningar
  • genomföra trefasprovning på reläskydd för ledningar, transformatorer, generatorer och motorer
  • utföra felsökning och göra konstruktionsändringar samt uppdatera dokumentation
  • analysera och utvärdera mätningar i systemet med avseende på kvalitet, effekt och energi

Undervisning på engelska
Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på engelska för att utveckla studenternas kompetens i fackengelska. Detta är ett krav då stora delar av instruktioner och manualer är på engelska. Flera branschföretag bedriver verksamhet i olika länder och samarbetet sker med engelska som gemensamt språk. Kontakter med utländska leverantörer sker också på engelska.

Så söker du
Du söker utbildningen via länk på vår hemsida. På vår hemsida finns även mer information om utbildningen.

För mer information, kontakta:
Anne Kataja, Utbildningschef Tel: 0582-838 56
Hanna Carlsson, Utbildningsadministratör Tel: 0582-838 57
Mikael Carlsén, VD Tel: 0582-838 50

Epost utbildning@asbro.se

Studietakt

100%

Poäng

335 YH-poäng

Start *

Påbörjad

Påbörjad

Slut

2021-02-28

2022-02-28

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Servicetekniker Elkraft på Åsbro kursgård.