Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande bild

Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande

Efterfrågan på närodlad och hållbart producerad mat är enorm och Trädgårdsmästare med kunskap om affärer och entreprenörskap behövs för att kunna möta den.

För att odla hållbart - både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv - behövs kunskaper hos odlarna.

Den här utbildningen till Trädgårdsmästare genomförs på distans med fysiska träffar i perioder och är framtagen med hjälp både stora nationella aktörer såsom Ica och Coop, lokala föreningar, kommuner och företag såsom exempelvis Stolt Mat i Sörmland, Sörmlands Matkluster, Agro Sörmland, Region Sörmland, LRF och Hushållningssällskapet.

Utbildningen ges på heltid och med ett distansupplägg som innebär att klassen delas in i grupper som under odlingssäsongen turas om att vara på plats veckovis, var fjärde vecka på Öknaskolan utanför Nyköping.

Utbildningen riktar sig till dig som vill driva ett  lönsamt företag inom gröna näringar.