På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Film

Fastighetsingenjör

Fastighetsingenjör

Campus Värnamo

Fastighetsingenjör

Se en Intervju med fd studenten Jonatan Möller, nu teknisk förvaltare på Hemfosa, klicka på pilen i bilden ovan!

Under utbildningen lär du dig att optimera energianvändningen i fastigheter, energi- och miljöpåverkan genom olika insatser samt projektledning i byggprocessen. Som fastighetsingenjör får du en helhetssyn och förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans samt hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas.

Efterfrågad Yrkesroll
Som fastighetsingenjör är du efterfrågad av bygg- och fastighetsbranschen. Det finns ett stort behov av den kunskap och kompetens utbildningen ger och när du är klar med utbildningen är du redo för yrkesroller som energisamordnare, driftingenjör - fastighet, fastighetsingenjör, teknisk förvaltare eller energiexpert.

Energieffektivisera
De senaste åren har miljökraven och intresset för effektiv energianvändning ökat väsentligt för såväl ny- som ombyggnation och fastighets-förvaltning. Vi står inför stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs på energieffektivisering för att minska miljöpåverkan samtidigt som kraven på funktion och brukarperspektiv ska bibehållas och allra helst förbättras.

I utbildningen får du kunskaper om bygg-processen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Vikten av att samverkan fungerar väl mellan bygg- och fastighetsbranschens många aktörer är avgörande för att skapa optimala fastighetslösningar. Här har du en avgörande roll.

Teori i praktiken
Undervisande lärare i de teoretiska kurserna har specifik yrkeserfarenhet från branschen och i kombination med företagsförlagda kurser och skarpa projekt ute på företag får du en direkt närhet till näringslivet under hela utbildningen.

I utbildningen tränas du att arbeta i och leda projekt för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt.

Utbildningens upplägg
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på Campus Värnamo samt ute på företagen i lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov.

Examen
Yrkeshögskoleexamen Fastighetsingenjör.

Kontaktperson
Veronica Sandkvist
0370-37 74 40

Studietakt

100%

Poäng

400 YH-poäng

Start *

Påbörjad

Påbörjad

Slut

2021-06-11

2022-06-10

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Reportage om utbildningen

Fatima testade något helt annorlunda - är väldigt nöjd med Fastighetsingenjör

– Jag gick Samhäll på gymnasiet vilket skiljer sig väldigt mycket från den här utbildningen. Jag kände att jag vi...

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Fastighetsingenjör på Campus Värnamo.