Diagnostekniker – fordon - Nationell Yrkesutbildning (NY) bild

Diagnostekniker – fordon - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Som diagnostekniker arbetar du med att felsöka och reparera olika typer av problem i mekaniska och elektriska system på fordon.

Teknikutvecklingen inom bilindustrin accelererar, vilket leder till en ökning av antalet personbilar och tunga fordon med avancerade konstruktioner. Nya fordon utvecklas och tekniska innovationer introduceras i snabbare takt än någonsin tidigare. Detta ställer nya krav på branschens tekniker och ökar behovet av välutbildad personal med kompetens inom elektronik, datanätverk, felsökning och god social förmåga att hantera kundrelationer.

Rekryteringsbehovet inom branschen ökar, delvis på grund av stora kommande pensionsavgångar, samtidigt som transportvolymerna och fordonsparken växer.

Om utbildningen
Vi varvar teori med praktik och ger dig såväl, praktiska som teoretiska färdigheter och kunskaper för din framtida yrkesroll. En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen.

Studierna
Utbildningen omfattar 200 ny-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.

Du kommer att ha föreläsningar på plats ca 2 dagar i veckan, övriga dagar ägnar du dig åt självstudier och grupparbeten. Föreläsningarna sänds från Lidköping till Falköping.

Utbildningen är en heltidsutbildning, 40 timmar/vecka, med stor näringslivsanknytning genom LIA (praktik) på företaget där du skapar viktiga kontakter som kan leda till arbete. Du kan välja att studera på lärcentra i Lidköping eller Falköping.

En stor del av utbildningen ängnas åt praktiska moment som i huvudsak kommer genomföras på plats för hela gruppen i Götene eller Lidköping.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

  • ha godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper eller genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • från och med det år du fyller 20 år
  • är yngre än 20 år men slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieporgram

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.