Process- och underhållstekniker - Nationell Yrkesutbildning (NY) bild

Process- och underhållstekniker - Nationell Yrkesutbildning (NY)

I yrkest som process- och underhållstekniker arbetar du med att installera, övervaka, underhålla och reparera olika typer av maskiner och system. Ditt arbete säkerställer att produktionslinjer och utrustningar fungerar optimalt, vilket är avgörande för alla produktionsverksamheter.

Yrket process- och underhållstekniker

Du kommer att vara ansvarig för att sätta upp och konfigurera ny utrustning, vilket kräver teknisk kompetens och förståelse för mekaniska och elektriska system. Du installerar nya maskiner och system.

Du identifierar, felsöker, reparerar och åtgärdar problem som kan uppstå i maskiner och system. Detta innebär ofta att analysera problem och snabbt hitta effektiva lösningar.

Det krävs regelbundet underhåll och förebyggande åtgärder, det är nödvändigt för att förlänga maskinernas livslängd och förhindra oväntade driftstopp. Du kommer att utföra planerade underhållsåtgärder och uppdatera underhållsplaner.

Du bidrar till att optimera och uppgradera system för att öka effektiviteten och reducera kostnader.

Utbildningen
Vi varvar teori med praktik och ger dig såväl, praktiska som teoretiska färdigheter och kunskaper för din framtida yrkesroll. En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen.

Studieupplägg
Utbildningens upplägg kan variera från kurs till kurs. Beroende på kursens innehåll och kursmoment ges föreläsningar antingen i helklass på plats i Lidköping eller via distansföreläsningar på Teams.

Du kommer att vara på föreläsningar ca 2 dagar i veckan, övriga dagar ägnar du dig åt självstudier och grupparbeten. Du kan välja att studera på lärcentra i Lidköping eller Falköping. Föreläsningarna sänds från Lidköping till Falköping. Praktiskt moment kommer i huvudsak att genomföras för hela gruppen i Lidköping.

Utbildningen omfattar 200 ny-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.

Utbildningen är på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

  • ha godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper eller genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • från och med det år du fyller 20 år
  • är yngre än 20 år men slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieporgram

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.