Förädlingsodlare bild

Förädlingsodlare

Är du intresserad av att odla och förädla grödor?Utbildningen kombinerar breda kunskaper inom odling och förädling med kompetens för att skapa eller utveckla företag inom trädgårdsodlingsbranschen.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat att odla köks- och trädgårdsväxter till förädling, deras säsonger, växtmiljöer och förökningsmetoder. Du kommer även få kunskaper inom förädling vilket skapar möjligheter att starta en egen produktutveckling utifrån t ex en råvara, en idé, en produkt som efterfrågas på marknaden eller utifrån svinnminimering. Du kommer efter examen kunna bidra till hållbar odling och förädling av odlade produkter.

Behovet av yrkesrollen ökar i takt med ökad efterfrågan på lokala och hållbara produkter. Klimatförändringar och risk för stängda gränser på grund av pandemier styr efterfrågan på närproducerad och hållbar mat. Det blir allt viktigare att hushålla med våra resurser och att se samtliga mervärden i odlade produkter samt att genom kunskap om hela produktionskedjan minska matsvinnet och ge varor en positiv spårbarhet.