Hållbara våtmarker i stad och på landsbygd bild

Hållbara våtmarker i stad och på landsbygd

Arbetar du med miljö- planerings- eller skötselfrågor? Då kan den här yrkeshögskolekursen vara en perfekt fortbildningsmöjlighet för dig.
Med hjälp av den här utbildningen får du möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens om hur man kan förbättra förutsättningarna för restaurering och anläggning av våtmarker.

Den här kursen ges på distans i kvarts-fart (studieinsats som krävs = cirka 10 timmar per vecka). Utbildningens längd är 24 veckor.