Stråtaktäckare bild

Stråtaktäckare

Dacapo Mariestad blir först i Sverige med att utbilda en ny generation stråtaktäckare!

Stråtaket är en del av vår byggnadskultur. Bevarandevärdet inom de offentligt såväl som privat ägda byggnader med stråtak är högt samtidigt som antalet stråtaktäckare nationellt är mycket lågt.

I Europa har det blivit ett genomslag med stråtak inom nyproduktion. De länder som valt att utbilda stråtaktäckare och möta moderna kvalitetskrav har kunnat se en enorm utveckling. Branschen ser att en liknande utveckling är möjlig för svensk marknad. Svenska Stråtaktäckarföreningen är medlem i ITC (International thatching society) och deltar i internationella sammankomster. Föreningen har goda kontakter med både Nederländerna och Danmark för samarbete och kompetensutveckling.

Utbildningen är 2-årig och kommer att bedrivas på heltid där studierna varvas med praktiska moment, teoretiska föreläsningar, LIA (Lärande i arbete/praktik), seminarier och studiebesök. Vissa praktiska moment kommer att genomföras på faktiska byggnader, både privata och offentliga.

Utbildningen Stråtaktäckare ger kunskaper och färdigheter i kulturhistoriska värden, att hantera verktyg, beräkna kostnader av takläggning samt arbetsmiljö och säkerhet.

Behörighet
Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

Utbildningen är CSN-berättigad.