Tandsköterska bild

Tandsköterska

Tandsköterskans arbetsuppgifter har på senare år blivit fler och mer självständiga. I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter till att assistera tandläkaren vid behandlingar.  Utbildningen genomförs som heltidsstudier och som en bunden utbildning, vilket innebär cirka 2-4 schemalagda dagar på skolan per vecka och därutöver självstudier med möjlighet till handledning. 

Teorilektioner varvas med praktiskt arbete i våra metodrum. Metodrummen kan också bokas för egen träning. Under de verksamhetsförlagda kurserna LIA (Lärande i arbete) ska du som studerande tillsammans med en erfaren handledare tränas i att utöva yrket på en godkänd tandvårdsklinik. LIA är fördelat på tre perioder och bedrivs på heltid.

Utbildningen ställer stora krav på engagemang, förutsätter en hög arbetsinsats och det krävs att du är disciplinerad i dina studier. Att studera på 100% är jämförbart med heltidsarbete!

Efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor är stor och väntas öka ytterligare de närmaste åren, vilket innebär goda möjligheter till arbete efter examen. Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontakt
Hanne Gustafsson, Utbildningsledare
0501-75 57 63

Petra Alamos Cardenas, Tandvårdslärare
0501-75 60 95