Fastighetsautomation - YH-kurs bild

Fastighetsautomation - YH-kurs

Kursen Fastighetsautomation ger dig djupgående insikter i avancerade system och digitala lösningar, inklusive AI-styrda system som värme, ventilation och kyla. Du får lära dig att utnyttja dessa teknologiers fulla potential för att optimera och effektivisera energianvändningen, vilket inte bara sänker kostnader utan också bidrar till en hållbar framtid.

Kurs är utformad för att möta den växande efterfrågan på kvalificerad kunskap inom fastighetsautomation.

Med den snabba tekniska utvecklingen inom området, är det avgörande att ha erfarenhet av arbete med tekniska system i fastigheter eller motsvarande, samt en grundläggande kompetens inom fastighetsteknik och energihantering, för att kunna tillgodogöra sig kursen och nå de uppsatta lärandemålen.

Utbildningen är helt kostnadsfri. Dessutom är utbildningen CSN-berättigad, vilket innebär att du kan få både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

För vem?
Kursen vänder sig i första hand till företag som vill uppgradera sina medarbetares färdigheter och till branschfolk som vill vara i framkant av klimat- och energieffektivisering.

Upplägg
Kursen pågår under 12 veckor, med lektionspass eftermiddagar tisdagar och torsdagar. Totalt 30 YH-poäng som du kan ta del av när det passar dig då samtliga lektionspass spelas in. Genom att delta i kursen kommer du att utveckla teknisk kompetens som är avgörande för dagens och morgondagens energioptimerande åtgärder.

Efter kursen kommer du att känna dig trygg med:

  • Reglerteknik & reglersystem: Förstå och tillämpa grundläggande och avancerade reglertekniker.
  • PID-regulatorer: Bemästra användningen av PID-regulatorer.
  • SCADA & programmering: Få insikt i SCADA-system och grundläggande programmeringsprinciper.
  • IP-nätverk & protokoll: Lär dig hantera nätverksprotokoll och IP-nätverk för fastighetsautomation.

Du kommer också ha praktiska färdigheter för att:

  • Tillämpa reglerteknik: Använda dina kunskaper i verkliga situationer.
  • Navigera SCADA-System: Övervaka och kontrollera styrsystem effektivt.
  • Kommunicera: Samarbeta med entreprenörer och kollegor kring fastighetsautomation.
  • Hantera driftkort & flödesscheman: Arbeta med driftkort och tolka flödesscheman.
  • Säkra IP-nätverk: Hantera nätverk och säkerhetsaspekter inom fastighetskommunikation.

Behörighet
Har du minst 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom tekniska system i fastigheter, exempelvis som energitekniker, fastighetstekniker, drifttekniker, teknisk förvaltare, installationstekniker eller liknande roller inom fastighetsbranschen eller hos underentreprenörer så är du välkommen att söka.

Kursen är skräddarsydd för yrkesverksamma inom fastighetsautomation som vill uppgradera eller vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter.