Event Manager bild

Event Manager

Som Event Manager ansvarar du för att framgångsrikt leda event, från idé till genomförande.

Under utbildningen får du goda kunskaper inom projektledning, kommunikationskanaler, presentationsteknik, konceptutveckling, företagsekonomi och eventjuridik – för att kunna leda framtidens event inom olika branscher.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som projektledare, eventkoordinator eller marknadskoordinator.

Dina studier på FEI
Utbildningen sker på heltid under två år med lektioner cirka två dagar per vecka. I studierna ingår även LIA-praktik, som ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats.

Alla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.

Lärande i arbete – LIA
Utbildningen består till 23 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats. FEI:s goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel när du ansöker om LIA.