Kvalificerad inköpare bild

Kvalificerad inköpare

Denna utbildning ger dig kunskap om hur du framgångsrikt arbetar med strategier för inköp av varor och tjänster utifrån omvärldens efterfrågan.

Som Kvalificerad Inköpare arbetar du med strategier för inköp och upphandling av varor och tjänster. Därmed har du en viktig roll i organisationen genom att bidra till att skapa goda affärer.

Under denna utbildning får du kunskap om inköps- och upphandlingsprocessens samtliga steg – för att bli en framgångsrik framtida inköpare. Du lär dig bland annat om förhandlingsteknik, Supply Chain, lagar som styr offentlig upphandling, affärskommunikation och projektledning.

Efter utbildingen kan du bland annat arbeta som kvalificerad Inköpare, anbudsförhandlare, inköpare, logistiker, upphandlare och projektledare inom inköpsområdet.

Lärande i arbete – LIA
Utbildningen består till 22 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats. FEI:s goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel när du ansöker om LIA.

Dina studier på FEI
Utbildningen sker på heltid under två år med lektioner cirka två dagar per vecka. I studierna ingår även LIA-praktik, som ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats.

lla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.