Projektinköpare / Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning

Utbildningen Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning lär dig att planera och genomföra inköp i byggprocessens olika steg, från avtal och val av upphandlingsform till kontroll.

Som inköpare eller entreprenadingenjör inom bygg och anläggning ser du till att inköpsarbetet utförs på ett korrekt och effektivt sätt genom de olika stegen i byggprocessen. Under denna utbildning får du färdigheterna du behöver för detta efterfrågade yrke på arbetsmarknaden!

Du får bland annat kunskap om lagar som styr, olika avtalsformer, tillämpning av metoder för kalkylering samt budgetering, formulering av krav och tolkning av konstruktionsritningar.

Efter utbildningen kan du arbeta som projektinköpare, entreprenadingenjör, kategoriinköpare, sortimentinköpare, anbudsingenjör eller kalkylator.

Dina studier på FEI
Utbildningen sker på heltid under två år med lektioner cirka två dagar per vecka. I studierna ingår även LIA-praktik, som ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats.

Alla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.

Lärande i arbete – LIA
Utbildningen består till 26 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats. FEI:s goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel när du ansöker om LIA.