Byggnadsingenjör BIM/CAD bild

Byggnadsingenjör BIM/CAD

Vill du arbeta med att visualisera byggprojekt genom den senaste tekniken inom byggbranschen?

Som projektör med specialistkunskap inom BIM och CAD skapar du 3D-ritningar och modeller i virtuell miljö som visualiserar och samordnar information om bygget och byggprocessen. I den virtuella modellen kan du bland annat visualisera tidsplan, kostnadsestimering och montageplan samt skapa simuleringar och söka information.

Denna utbildning passar dig som vill kombinera byggproduktion, arkitektur och teknik. BIM (byggnadsinformationsmodellering) och CAD (datorstödd konstruktion) är en ny och modern arbetsmetod som håller på att förändra hela byggsektorn. BIM och CAD innebär ett mer tekniskt och datorstött arbetssätt som förenklar och underlättar hela byggprocessen. Trots att man länge arbetat med BIM och CAD inom branschen så är det en stor brist på medarbetare med just denna kompetens.