Dagvatteningenjör bild

Dagvatteningenjör

Som dagvatteningenjör har du möjlighet att ta fram lösningar för hantering av dagvatten, ett prioriterat krisområde ur ett samhällsperspektiv. I takt med att klimatet förändras blir det allt vanligare med kraftiga regn och skyfall. Branschen behöver fler kreativa och kompetenta individer som kan bidra till att lösa dagens och framtidens utmaningar.

I rollen som dagvatteningenjör arbetar du med strategisk planering, projektering, provtagning och rening av dagvatten. Din kompetens spelar en betydande roll för att minimera översvämningsrisker och förbättra dagvattenhanteringen i bebyggda områden.

Hos oss får du inte bara en utbildning, utan en möjlighet att vara en del av lösningen för framtidens hållbara stadsutveckling.

För att bli antagen till utbildningen Dagvatteningenjör krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper, eller motsvarande:

  • Lägst betyget E/3/G i Bygg och anläggning
  • Lägst betyget E/3/G i Matematik 2